• Stichting Sponsoring Theater Agnietenhof
 • 808233865
 • jaarverslag 2012 def
  jaarverslag 2012 def
 • jaarverslag 2012 def
  jaarverslag 2012 def
 • 0344-673515
 • http://agnietenhof.nl
 • info@agnietenhof.nl
 • het werven van sponsorgelden en donaties ten behoeve van de bouw en instandhouding van het Theater Agnietenhof te Tiel
  het werven van gelden ter financiering van producties in het Theater Agnietenhof

 • * beleid is ontleend aan de doelstelling van de stichting
  * middels bijzondere activiteiten, speciale avonden en directe contacten worden sponsoren en leden van businessclub De Rode Loper geworven

 • de heer B. Aitton
  de heer T. van der Netten van Stigt
  mevr. A. Looyé

 • Ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld.
 • stichting kent geen directeur

 • een andere of geen cao. Zie uitleg hieronder.
 • stichting heeft geen personeel in dienst