logo stichting sponsoring
 • Stichting Cultuur in Bloei
 • 808233865
 • 20718 Balans 31-12-21 Cultuur in Bloei paraaf CBT en TvdN.-880f2b77
  20718 Balans 31-12-21 Cultuur in Bloei paraaf CBT en TvdN.-880f2b77220722 Toelichting jaarrekening 2021-2da71410
  220722 Toelichting jaarrekening 2021-2da71410
 • 220706 Uitreksel Kvk Cultuur in Bloei-c7b09931
  220706 Uitreksel Kvk Cultuur in Bloei-c7b09931220718 Kort verslag activiteiten 2021-ffacb86e
  220718 Kort verslag activiteiten 2021-ffacb86e
 • idem

 • 0344-673515
 • http://agnietenhof.nl
 • info@agnietenhof.nl
 • * het werven van sponsorgelden ter financiering van producties en projecten die in of door Cultuurbedrijf Tiel (Schouwburg en Cultuurcentrum Zinder) ontwikkeld worden;
  * het werven van gelden ten behoeve van de instandhouding van schouwburg &Filmtheater en Cultuurcentrum Zinder;
  * het besteden van de aldus verworven gelden in overeenstemming met de statuten, bestuursbesluiten en reglementen t.b.v. Schouwburg Agnietenhof & Cultuurcentrum Zinder

 • Beleidsplan 2021- 2024
  * beleid is ontleend aan de doelstelling van de stichting;
  * middels bijzondere activiteiten, speciale avonden en directe contacten worden sponsoren en leden van businessclub Cultuur in Boei geworven;
  * de leden betalen een jaar lidmaatschap;
  *de administratie wordt gevoerd door de controller van Cultuurbedrijf Tiel; Hij sluit de financiële verantwoording kort met de penningmeester van het bestuur;
  *de penningmeester is eindverantwoordelijk

 • de heer A.M. van den Broek - Voorzitter
  de heer T. van der Netten van Stigt -penningmeester
  mevrouw Petra van Lent - secretaris ( Hoofd Horeca & Evenementen Cultuurbedrijf Tiel)

 • Ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld.
 • stichting kent geen directeur

 • een andere of geen cao. Zie uitleg hieronder.
 • stichting heeft geen personeel in dienst