• Stichting Schouwburg Amstelveen

 • 8075.78.678

 • Verkorte Balans en V&W 2018

  Verkorte Balans en V&W 2018
 • Beleidsplan 2014-2017 Schouwburg Amstelveen

  Beleidsplan 2014-2017 Schouwburg AmstelveenReglement-raad-van-toezicht-Stichting-Schouwburg-Amstelveen- nov17

  Reglement-raad-van-toezicht-Stichting-Schouwburg-Amstelveen- nov17Jaarverslag 2018 Schouwburg Amstelveen

  Jaarverslag 2018 Schouwburg Amstelveen
 • Postbus 634 1180 AP Amstelveen

 • 020 547 51 61

 • http://www.schouwburgamstelveen.nl
 • info@schouwburgamstelveen.nl

 • De Stichting heeft tot doel het leveren van een bijdrage aan het culturele leven van Amstelveen en de regio in het bijzonder door het beheren, exploiteren en instandhouden van de Schouwburg Amstelveen, en voorts al hetgeen met een ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

 • beleidsplan 14-17

 • Directeur/bestuurder: Mevr. A.M. Zuidema Leden van de raad van toezicht: Dhr. S.T. van Vliet, voorzitter Mevr. M.J. Grotenhuis Dhr. S.M.L. Janssen Mevr. A.M.D. Keurentjes Dhr. E.M.J.M. van Nispen Dhr. R.J.T. Schurink Dhr. G.J. Sieger

 • ontvangen alleen vacatiegeld.

 • De leden van de Raad van toezicht ontvangen vacatiegeld ter hoogte van € 135,- per vergadering. De voorzitter krijgt vacatiegeld ter hoogte van € 175,50 per vergadering.

 • De Raad van Toezicht stelt het salaris bij benoeming van de directeur vast, alsmede eventuele verhogingen op basis van jaarlijkse beoordeling.

 • CAO Nederlandse Podia