• Stichting Schouwburg Amstelveen
 • 8075.78.678
 • verkorte jaarrekening 2020
  verkorte jaarrekening 2020
 • Beleidsplan Schouwburg Amstelveen
  Beleidsplan Schouwburg AmstelveenReglement-raad-van-toezicht-Stichting-Schouwburg-Amstelveen- nov17
  Reglement-raad-van-toezicht-Stichting-Schouwburg-Amstelveen- nov17Jaarverslag 2020 - Schouwburg Amstelveen
  Jaarverslag 2020 - Schouwburg Amstelveenstandaardform-pubplicht-anbi-algemeen 2020
  standaardform-pubplicht-anbi-algemeen 2020
 • Postbus 634
  1180 AP Amstelveen

 • 020 547 51 61
 • http://www.schouwburgamstelveen.nl
 • info@schouwburgamstelveen.nl
 • De Stichting heeft tot doel het leveren van een bijdrage aan het culturele leven van Amstelveen en de regio in het bijzonder door het beheren, exploiteren en instandhouden van de Schouwburg Amstelveen, en voorts al hetgeen met een ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

 • Beleidsplan pagina 5 uitgangspunten en doelstellingen

 • Directeur/bestuurder: Mevr. A.M. Zuidema

  Leden van de raad van toezicht:
  Dhr. R.J.T. Schurink, voorzitter
  Mevr. M.J. Grotenhuis
  Dhr. S.M.L. Janssen
  Mevr. A.M.D. Keurentjes
  Dhr. E.M.J.M. van Nispen
  Dhr. G.J. Sieger

 • Ontvangen alleen vacatiegeld.
 • De leden van de Raad van toezicht ontvangen vacatiegeld ter hoogte van € 135,- per vergadering. De voorzitter krijgt vacatiegeld ter hoogte van € 175,50 per vergadering.

 • De Raad van Toezicht stelt het salaris bij benoeming van de directeur vast, alsmede eventuele verhogingen op basis van jaarlijkse beoordeling.

 • CAO Nederlandse Podia