• Stichting Schouwburg Amstelveen

 • 8075.78.678

 • Jaarrekening 2019

  Jaarrekening 2019
 • Beleidsplan 2014-2017 Schouwburg Amstelveen

  Beleidsplan 2014-2017 Schouwburg AmstelveenReglement-raad-van-toezicht-Stichting-Schouwburg-Amstelveen- nov17

  Reglement-raad-van-toezicht-Stichting-Schouwburg-Amstelveen- nov17Schouwburg Amstelveen - Jaarverslag 2019

  Schouwburg Amstelveen - Jaarverslag 2019
 • Postbus 634 1180 AP Amstelveen

 • 020 547 51 61

 • http://www.schouwburgamstelveen.nl
 • info@schouwburgamstelveen.nl

 • De Stichting heeft tot doel het leveren van een bijdrage aan het culturele leven van Amstelveen en de regio in het bijzonder door het beheren, exploiteren en instandhouden van de Schouwburg Amstelveen, en voorts al hetgeen met een ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

 • beleidsplan 14-17

 • Directeur/bestuurder: Mevr. A.M. Zuidema Leden van de raad van toezicht: Dhr. R.J.T. Schurink, voorzitter Mevr. M.J. Grotenhuis Dhr. S.M.L. Janssen Mevr. A.M.D. Keurentjes Dhr. E.M.J.M. van Nispen Dhr. G.J. Sieger

 • ontvangen alleen vacatiegeld.

 • De leden van de Raad van toezicht ontvangen vacatiegeld ter hoogte van € 135,- per vergadering. De voorzitter krijgt vacatiegeld ter hoogte van € 175,50 per vergadering.

 • De Raad van Toezicht stelt het salaris bij benoeming van de directeur vast, alsmede eventuele verhogingen op basis van jaarlijkse beoordeling.

 • CAO Nederlandse Podia