• Stichting Schouwburg Amstelveen
 • 8075.78.678
 • verkorte jaarrekening 2020
  verkorte jaarrekening 2020Verkorte Balans en V&W 2021
  Verkorte Balans en V&W 2021
 • Beleidsplan Schouwburg Amstelveen
  Beleidsplan Schouwburg AmstelveenReglement-raad-van-toezicht-Stichting-Schouwburg-Amstelveen- nov17
  Reglement-raad-van-toezicht-Stichting-Schouwburg-Amstelveen- nov17Jaarverslag 2020 - Schouwburg Amstelveen
  Jaarverslag 2020 - Schouwburg Amstelveenstandaardform-pubplicht-anbi-algemeen 2020
  standaardform-pubplicht-anbi-algemeen 2020Jaarverslag 2021 - Schouwburg Amstelveen-038b2a7b
  Jaarverslag 2021 - Schouwburg Amstelveen-038b2a7bstandaardform-pubplicht-anbi-algemeen 2021-ee573434
  standaardform-pubplicht-anbi-algemeen 2021-ee573434
 • Postbus 634
  1180 AP Amstelveen

 • 020 547 51 61
 • http://www.schouwburgamstelveen.nl
 • info@schouwburgamstelveen.nl
 • De Stichting heeft tot doel het leveren van een bijdrage aan het culturele leven van Amstelveen en de regio in het bijzonder door het beheren, exploiteren en instandhouden van de Schouwburg Amstelveen, en voorts al hetgeen met een ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

 • Beleidsplan pagina 5 uitgangspunten en doelstellingen

 • Directeur/bestuurder: Mevr. A.M. Zuidema

  Leden van de raad van toezicht:
  Dhr. R.J.T. Schurink, voorzitter
  Dhr. S.M.L. Janssen
  Dhr. E.M.J.M. van Nispen
  Dhr. G.J. Sieger
  Mevr. M.A. Tutu-van Furth

 • Ontvangen alleen vacatiegeld.
 • De leden van de Raad van toezicht ontvangen vacatiegeld ter hoogte van € 135,- per vergadering. De voorzitter krijgt vacatiegeld ter hoogte van € 175,50 per vergadering.

 • De bezoldiging van de directeur/bestuurder wordt vastgesteld door de Raad van Toezicht, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en cao.

 • CAO Nederlandse Podia