• Stichting Culturele Projecten Alkmaar
 • 806119020
 • Jaarcijfers St CPA 2022-2021
  Jaarcijfers St CPA 2022-2021
 • beleidsplan hoofdlijnen anbi scpa 2020-3a3e0f4d
  beleidsplan hoofdlijnen anbi scpa 2020-3a3e0f4d
 • Stichting Culturele Projecten Alkmaar
  Canadaplein 2
  1811 KE Alkmaar

 • 072-5489875
 • http://www.theaterdevest.nl/zakelijk/sponsoring/scpa
 • marketing@taqatheaterdevest.nl
 • Stichting heeft tot doel:
  dienstverlening voor uitvoerende kunst, organiseren van muziekfestival
  De stichting tracht haar doel te bereiken door:
  organiseren en het mogelijk maken van (nieuwe) programma’s voor festivals in en rondom Alkmaar.

 • Stichting heeft tot doel:
  dienstverlening voor uitvoerende kunst, organiseren van muziekfestival
  De stichting tracht haar doel te bereiken door:
  organiseren en het mogelijk maken van (nieuwe) programma’s voor festivals in en rondom Alkmaar.

 • Het bestuur van de stichting bestaat uit tenminste twee leden en ten hoogste vijf leden. Voor een bestuurslidmaatschap komen in aanmerking personen, die werkzaam zijn bij de deelnemende podia en direct betrokken zijn bij de organisatie. De bestuursleden worden benoemd door het Stichtingsbestuur. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, secretaris en penningmeester, die tezamen het dagelijks bestuur vormen. Een bestuurslid kan meerdere hoedanigheden in zich verenigen.

  De heer A.M. Van Geffen, voorzitter
  De heer H.J. Zijlstra, penningmeester

 • Ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld.
 • Niet van toepassing..

 • een andere of geen cao. Zie uitleg hieronder.
 • Niet van toepassing. De stichting heeft geen personeel.