• Stichting Culturele Projecten Alkmaar
 • 806119020
 • Jaarcijfers St CPA 2020-2019-f305baa4
  Jaarcijfers St CPA 2020-2019-f305baa4
 • beleidsplan hoofdlijnen anbi scpa 2020-3a3e0f4d
  beleidsplan hoofdlijnen anbi scpa 2020-3a3e0f4d
 • Stichting Culturele Projecten Alkmaar
  Canadaplein 2
  1811 KE Alkmaar

 • 072-5489875
 • http://www.theaterdevest.nl/zakelijk/sponsoring/scpa
 • marketing@taqatheaterdevest.nl
 • De stichting heeft ten doel: het organiseren van evenementen en festivals op het gebied van de podiumkunsten en alles wat daar in de ruimste zin mee samenhangt.
  Jaarlijks organiseert de stichting met dit doel de festivals Zomer op het Plein en Zomer in De Mare.

 • Zomer op het Plein
  Bruisend actueel concert- en voorstellingenserie gedurende de zomermaanden met gevestigde namen en ervaren professionals, naast nieuw en aanstormend
  talent. Dé culturele ontmoetingsplaats in binnenstad van Alkmaar.

  Doelstelling: Een breed en divers programma voor een breed en divers publiek. Een
  laagdrempelige culturele basisvoorziening waarmee cultuurbeleving voor iedereen toegankelijk wordt gemaakt. Zomer op het Plein biedt daarbij een podium aan kansrijk nieuw talent verleidt een nieuw publiek tot kennismaking.

  Formule: Zomer op het Plein biedt een uitgekiende programmamix van kwalitatief hoogstaande professionele voorstellingen en concerten gedurende acht zomerweekenden op het Canadaplein te Alkmaar. Bekende (inter)nationale
  artiesten en gezelschappen naast kansrijk nieuw talent. Actueel en eigentijds. Gratis toegankelijk voor een brede en diverse doelgroep (Buren, Bewoners & Bezoekers van Alkmaar van alle leeftijden en komaf). Zomer op het Plein
  programmeert haar activiteiten over de zomermaanden volgens een vaste agenda,
  wat continuïteit en een herkenbare structuur oplevert.
  De programmaformules zijn:
  Luisterconcerten op zaterdagavond; kleinkunst, cabaret en singersongwriters.
  Matineeconcerten op zondagmiddag; staconcerten met een gevarieerd aanbod variërend van wereldmuziek, pop, dans, jeugd
  en familievoorstellingen en speciale themamiddagen.
  Specials: Talentstage Zomer op het Plein streeft naar het realiseren van
  speciale extra’s met speciale aandacht voor talentontwikkeling. Bij Talentstage presenteert de top van de studenten van Inholland Music Academy zich met meerdere ensembles op het plein. De finale
  is een optreden van een artiest met nationale allure, begeleid door de allerbeste studenten. Voorafgaand vindt er een proces van audities, selecties en repetities plaats.

  Zomer in De Mare
  Doelstelling: Alkmaar-Noord vormt een stadsdeel met circa 40.000 inwoners. Winkelcentrum De Mare vormt het centrum en wordt omgeven door diverse woonwijken, waaronder aandachtswijken. Jeugd en Familie vormen de grootste doelgroepen. Door programmaspreiding ontstaat een fijnmaziger cultuuraanbod om een breed en divers publiek te bereiken, deel te kunnen laten nemen en te laten genieten van een gevarieerde culturele programmering.

  De organisatie wil de ingeslagen weg van de afgelopen twee edities volgen en ZIDM verder ontwikkelen door:
  • spreiding van aanbod nieuw publiek uit de publieksgroepen Jeugd en Familie te bereiken
  • in de programmering speciale aandacht te schenken aan nouveau cirque- en circus gerelateerde acts. Vanwege de twee in Nederland gevestigde circusscholen kan ZIDM voor nieuw talent nieuwe speelplekken bieden.
  • publieksparticipatie te bevorderen door in haar programmering doe en beleefactiviteiten te bieden
  • samenwerking tussen culturele instellingen en particuliere initiatieven te bevorderen. Nieuwe allianties gericht op het realiseren van culturele waarde voor de omgeving.

  Doelgroepen: Zomer in De Mare richt zich op de in Alkmaar-Noord breed vertegenwoordigde doelgroep Jeugd en Familie.

 • Het bestuur van de stichting bestaat uit tenminste twee leden en ten hoogste vijf leden. Voor een bestuurslidmaatschap komen in aanmerking personen, die werkzaam zijn bij de deelnemende podia en direct betrokken zijn bij de organisatie. De bestuursleden worden benoemd door het Stichtingsbestuur. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, secretaris en penningmeester, die tezamen het dagelijks bestuur vormen. Een bestuurslid kan meerdere hoedanigheden in zich verenigen.

 • Ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld.
 • Niet van toepassing..

 • een andere of geen cao. Zie uitleg hieronder.
 • Niet van toepassing. De stichting heeft geen personeel.