• Stichting Steunfonds de Schuur van Herpt
 • 859438016
 • j - 21 - Steunfonds Schuur van Herpt - 2022-08-25-5578f680
  j - 21 - Steunfonds Schuur van Herpt - 2022-08-25-5578f680
 • Beleidsplan Stichting Steunfonds de Schuur van Herpt
  Beleidsplan Stichting Steunfonds de Schuur van HerptActiviteitenoverzicht Steunfonds Stichting Schuur van Herpt 2018-2019-2020-1bd8574e
  Activiteitenoverzicht Steunfonds Stichting Schuur van Herpt 2018-2019-2020-1bd8574e
 • Idem

 • 06-53132511
 • https://denieuweschuur.nl/
 • info@denieuweschuur.nl
 • Het financieel ondersteunen van de Stichting de Schuur van Herpt.

 • De stichting tracht het doel te bereiken door het werven van gelden uit verschillende bronnen:
  Donaties van particulieren en bedrijven
  Legaten uit nalatenschappen
  Sponsoring door bedrijven
  Speciale wervingsacties voor de programmering in de Schuur van Herpt

 • Jan Tromp - voorzitter
  Pim van Bokhoven - penningmeester
  Hans Andersson - lid

 • Ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld.
 • Geen beloning

 • een andere of geen cao. Zie uitleg hieronder.
 • Geen beloning, alleen vrijwilligers