• Stichting Steunfonds de Schuur van Herpt
 • 859438016
 • j - 22 - Steunfonds Schuur van Herpt - getekend
  j - 22 - Steunfonds Schuur van Herpt - getekend
 • Beleidsplan Stichting Steunfonds de Schuur van Herpt
  Beleidsplan Stichting Steunfonds de Schuur van HerptActiviteiten 2022 - Schuur van Herpt
  Activiteiten 2022 - Schuur van Herpt2022 - Stichting Steunfonds Schuur van Herpt - Standaardformulier publicatieplicht ANBI
  2022 - Stichting Steunfonds Schuur van Herpt - Standaardformulier publicatieplicht ANBI
 • Idem

 • 06-53132511
 • https://denieuweschuur.nl/
 • info@denieuweschuur.nl
 • Het financieel ondersteunen van de Stichting de Schuur van Herpt.

 • De stichting tracht het doel te bereiken door het werven van gelden uit verschillende bronnen:
  Donaties van particulieren en bedrijven
  Legaten uit nalatenschappen
  Sponsoring door bedrijven
  Speciale wervingsacties voor de programmering in de Schuur van Herpt

 • Jan Tromp - voorzitter
  Pim van Bokhoven - penningmeester
  Hans Andersson - lid

 • Ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld.
 • Geen beloning

 • een andere of geen cao. Zie uitleg hieronder.
 • Geen beloning, alleen vrijwilligers