• Stichting Steunfonds de Schuur van Herpt

 • 859438016

 • Publicatie cijfers 2018 - Stichting Steunfonds de Schuur van Herpt

  Publicatie cijfers 2018 - Stichting Steunfonds de Schuur van Herpt
 • Beleidsplan Stichting Steunfonds de Schuur van Herpt

  Beleidsplan Stichting Steunfonds de Schuur van Herpt
 • Idem

 • 06-53132511

 • http://anbi.federatiecultuur.nl
 • bianca.breumelhof@mecanoo.nl

 • Het financieel ondersteunen van de Stichting de Schuur van Herpt.

 • De stichting tracht het doel te bereiken door het werven van gelden uit verschillende bronnen: Donaties van particulieren en bedrijven Legaten uit nalatenschappen Sponsoring door bedrijven Speciale wervingsacties voor de programmering in de Schuur van Herpt

 • Jan Tromp - voorzitter Pim van Bokhoven - penningmeester Hans Andersson - lid

 • ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld.

 • Geen beloning

 • een andere of geen cao. Zie uitleg hieronder.

 • Geen beloning, vooralsnog alleen vrijwilligers