Kleurenbalk_kort
 • Stichting Theater Zoetermeer
 • 009505313
 • Definitieve jaarrekening 2017
  Definitieve jaarrekening 2017
 • 2017 jaarverslag Stadstheater
  2017 jaarverslag Stadstheater
 • https://anbi.federatiecultuur.nl/wp-content/uploads/2017/07/Jaarverslag-Stadstheater-Zoetermeer-2016-getekend.pdf

 • Theaterplein 10
  2711 EK Zoetermeer

 • 079-3300222
 • http://www.stadstheater.nl
 • informatie@stadstheater.nl
 • De missie van het Stadstheater voor de periode 2015-2019 luidt als volgt:

  Het Stadstheater is een verbindend podium in Zoetermeer waar ontspanning en zingeving samen gaan. Het Stadstheater brengt de vonk voor kunst en cultuur over door inspirerende ontmoetingen en live-ervaringen. Het Stadstheater staat voor gastvrijheid, kwaliteit en beleving voor bewoners, makers en organisaties.

  Het Stadstheater is er voor mensen die actief of receptief kennis willen maken met kunst met een grote en een kleine K, maar ook met elkaar. Het Stadstheater biedt een aantrekkelijke en inspirerende ontmoetingsplek voor alle inwoners en bezoekers van Zoetermeer, niet alleen in het eigen gebouw, maar ook op tal van locaties in de stad. Het Stadstheater wil zoveel mogelijk mensen kunst laten ervaren, beoefenen en waarderen en bijdragen aan het ontdekken en ontwikkelen van hun persoonlijk talent.
  Kwaliteit, innovatie en gastvrijheid staat daarbij voorop bij alles wat we doen.
  Het Stadstheater staat voor: beleven, ontdekken en ontmoeten.

 • VISIE.
  Het Stadstheater wil een gastvrij huis zijn voor kwalitatieve en inspirerende podiumkunsten. Een huis waar makers en liefhebbers van deze kunsten elkaar treffen in de meest optimale omstandigheden.
  Wij willen een culturele bemiddelaar en initiator zijn met een belangrijke rol in het onderhouden en versterken van een breed draagvlak voor het lokale culturele leven in Zoetermeer. Daarbij geldt dat we midden in de samenleving staan. Want zoals de stad en de bewoners veranderen, zo veranderen ook de podiumkunsten.
  Het Stadstheater wil fungeren als intermediair en aanjager tussen vraag en aanbod in de cultuur, en als een spin in het web van cultuur fungeren als bruisend podium èn ontmoetings- en werkplaats voor projecten, producties en evenementen.
  Het Stadstheater wil als Podium van de Stad een actievere rol spelen bij gebeurtenissen die belangwekkend zijn voor veel inwoners, ook voor de maatschappelijk kwetsbare doelgroepen.

  STRATEGIE EN DOELSTELLINGEN.
  De belangrijkste doelstelling van het Stadstheater is het op een zo hoog mogelijk kwaliteitsniveau aanbieden van een breed scala aan kunstuitingen op het gebied van podiumkunsten aan de bevolking van Zoetermeer en omgeving.
  Het Stadstheater is een gastvrij thuis voor bezoekers, bespelers en organisaties. Wij willen door excellente klantenbinding en hoogstaande persoonlijke service verwachtingen overtreffen en gasten een positieve beleving aanbieden met een groot ‘wow-effect’.
  Het Stadstheater wil het kloppende culturele hart van de stad zijn door niet alleen in het eigen gebouw, maar ook op tal van locaties in de stad, een aanbod op maat aan te bieden. Wij doen dit door samenwerkingsverbanden aan te gaan met het onderwijs, welzijnsinstellingen en een breed scala aan kunst- en cultuuraanbieders en door aansluiting te zoeken bij zoveel mogelijk instellingen en activiteiten, al dan niet van culturele aard.
  Het Stadstheater profileert zich als het Podium van de Stad en stelt haar faciliteiten en kennis beschikbaar voor het verenigingsleven, amateurbespelers en het bedrijfsleven uit de regio.
  De strategie van het Stadstheater zal er op gericht zijn om, door het bieden van een divers aanbod, binnen de gekozen positionering, laagdrempelig te zijn en blijven, met kwaliteit en gastvrijheid hoog in het vaandel en een continue drive tot verbetering.

  Het Stadstheater wil dit realiseren door:
  • zich op te stellen als cultureel ondernemer: het Stadstheater wordt gesubsidieerd door de gemeente Zoetermeer, maar is cultureel ondernemer en genereert een groot deel financiële middelen zelf, zodat verdere ontwikkeling van producten en diensten mogelijk is;
  • kwaliteit en gastvrijheid in alles het uitgangspunt te laten zijn;
  • de klant en de markt centraal te stellen. We bedienen ze op hun wenken, betrekken hen bij alles wat we doen en bij elkaar;
  • samenwerking als uitgangspunt te nemen (binnen disciplines, amateurs en professionals, tussen het Stadstheater en andere instellingen, tussen publiek, theater en bespelers);
  • toevoegen van extra waarde: iedere klant krijgt meer dan hij/zij verwacht: bijvoorbeeld extra randprogrammering, extra service, contact met de artiesten, ‘totaalavonden’, etcetera;
  • investeren in kinderen, jongeren en kwetsbare doelgroepen; daar waar mogelijk krijgen juist jongeren en kansarmen kansen hun talenten te ontwikkelen en kennis te maken met podiumkunsten.

  Om dit alles te bereiken dient er balans te zijn binnen de organisatie. Een balans tussen het culturele programma, tevreden, steeds weer terugkerende gasten, deskundige, vitale en creatieve medewerkers, voldoende financiële middelen en een voortdurende stroom aan innovatieve ideeën, plannen en producten.
  Deze keuzes, de trends in de wereld om ons heen en de gekozen positionering hebben effecten op de verschillende producten en bedrijfsonderdelen van het Stadstheater.
  Programma, gebouw, horeca en personeel dienen kwaliteitsdenken uit te ademen.

 • Ton Du Burck, Voorzitter
  Rob Janssen, Penningmeester
  Xandra van Heemskerk, Secretaris
  Robert-Jan Grünfeld, Algemeen bestuurslid
  Sander van Leeuwen, Algemeen bestuurslid
  Tineke Maas, Directeur

 • Ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld.
 • n.v.t.

 • De directeur wordt beloond volgens de
  "Richtlijnen bezoldiging directeuren private theaters en concertgebouwen september 2011"

 • CAO Nederlandse Podia
 • n.v.t.