Logo Stadstheater De Bond verkleind voor visitekaartje
 • Stichting Stadstheater De Bond
 • 8101.24.853
 • 2226 Jaarrekening Stadstheater de Bond 2016-2017 getekend
  2226 Jaarrekening Stadstheater de Bond 2016-2017 getekend
 • Businessplan2016-2019 - def
  Businessplan2016-2019 - def
 • Molenstraat 25
  7573 BJ Oldenzaal

 • 0541-536300
 • http://www.stadstheaterdebond.nl
 • info@stadstheaterdebond.nl
 • De doelstellingen, zoals ze zijn geformuleerd in het businessplan 2016-2019, zijn als volgt:
  • Een ‘thuis’ en een ontmoetingsplek voor cultuurscheppend en cultuurminnend Oldenzaal en de regio
  • Bruggenbouwer – samenwerking met (lokale) partners en faciliteren in de maatschappij
  • Bestendigen en uitbouwen van publiek en uitbouwen van duurzame relaties
  • Breed aanbod op het gebied van cultuureducatie

 • zie document Businessplan 2016-2019

 • Harry Tossaint: niet-uitvoerend bestuurder (voorzitter)
  Ed Kosterink: niet-uitvoerend bestuurder (penningmeester)
  Marga Boerkamp: niet-uitvoerend bestuurder (secretaris)
  Monique in het Veld: uitvoerend bestuurder (directeur)

 • Ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld.
 • De directeur is niet opgenomen in de CAO van de Nederlandse Podia, maar volgt wel deze CAO.

 • CAO Nederlandse Podia
 • De medewerkers van Stadstheater De Bond zijn opgenomen in de CAO van de Nederlandse Podia.