• Stichting Stadsschouwburg Nijmegen en Concertgebouw De Vereeniging
 • 2971604
 • Jaarverslag 2019
  Jaarverslag 2019Jaarrekening 2019
  Jaarrekening 2019
 • Beleidsplan 2018 2021
  Beleidsplan 2018 2021
 • Postbus 364
  6500 AJ Nijmegen

 • 024-3228344
 • http://stadsschouwburgendevereeniging.nl
 • secretariaat@stadsschouwburgendevereeniging.nl
 • De stichting heeft ten doel het (doen) in stand houden, het (doen) exploiteren
  van de Stadsschouwburg Nijmegen cum annexis en het concertgebouw
  "De Vereeniging" cum annexis, alsmede het bevorderen van culturele activiteiten in de ruimste zin.

 • -Een krachtige profilering van beide gebouwen.
  -Onze kracht en focus is de beleving.
  -Werken aan een gastvrije organisatie.
  -Samenwerking versterkt onze positie in de stad en daagt ons uit.

 • De directeur-bestuurder is E. Middelhoff. De Raad van Toezicht bestaat uit: Steven Bartels (voorzitter), Lilian van der Velden, René Noppeney en Anneke Hogenstijn.

 • Ontvangen alleen vacatiegeld.
 • De leden van de Raad van Toezicht ontvangen vacatiegeld conform richtlijnen Governance Code Cultuur.

 • Beloning directeur-bestuurder conform de richtlijnen bezoldiging directeuren VSCD.

 • een andere of geen cao. Zie uitleg hieronder.
 • Het personeel volgt deels CAR-UWO en deels CAO Nederlandse Podia.