18393-Facebook-profielfoto-61ec291b
 • Stichting Stadspodia & Jongeren Cultuur Centrum Vlaardingen
 • 819469610B01
 • Jaarrekening St Stadspodia en JCC 2020-8f8ffe35
  Jaarrekening St Stadspodia en JCC 2020-8f8ffe35
 • Jaarverslag Stadsgehoorzaal 2020-de188b7d
  Jaarverslag Stadsgehoorzaal 2020-de188b7d
 • Schiedamseweg 51
  3134 BB Vlaardingen

 • 010 434 05 00
 • http://www.stadsgehoorzaal.nl
 • info@stadsgehoorzaal.nl
 • Statutaire doelstelling:
  De Stichting Stadspodia en Jongeren Cultuurcentrum Vlaardingen heeft ten doel het hebben en exploiteren van voorzieningen, gericht op brede uitingen van cultuur, daarmee een bijdrage leverend aan de kwaliteit van de samenleving in Vlaardingen, aan de versterking van de sociale structuur en aan het betrekken van alle inwoners bij het culturele leven in de stad, alles in de ruimste zin van het woord, en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

  Als Vlaardingse podia willen we met aansprekende voorstellingen, concerten, evenementen en maatschappelijke cultuurprojecten zoveel mogelijk mensen uit de stad en regio laten genieten van een breed scala aan podiumkunsten. Zowel als bezoeker, maar ook als artiest en/of achter de schermen! Hiermee willen we Vlaardingen nog sterker aantrekkelijker maken en de mensen gelukkiger.

 • In het pilotjaar 2015-2016 starten we vanuit de basis. Er staat een compleet theatergebouw. Welke culturele rol moet dit gebouw vervullen? Waar is behoefte aan? Wat is mogelijk en wat niet? Het onderzoek van de afgelopen maanden wijst uit dat Vlaardingen behoefte heeft aan een levendig, succesvol en breed gedragen Stadspodium voor Vlaardingen, een inspiratiehuis voor verenigingen, gezelschappen en jonge talentvolle makers. Een toegankelijke plek waar met elkaar genoten kan worden van professionele voorstellingen en verrassende evenementen, waarbij culturele initiatieven vanuit de stad volop de ruimte krijgen! Met dit podium wordt in diverse behoeftes van de stad voorzien, geeft de stad zichzelf een positieve impuls en kan de Stadsgehoorzaal aanhaken op de Vlaardingse ambities.
  Deze lijn gaan we uitgebreid toetsen in het pilotjaar en gedurende het jaar verder aanscherpen voor de toekomst.

  Eerst terug naar de basis:
  In het pilotjaar wordt om diverse redenen gestart vanuit de basis:.
  1. We starten gelijk en wát er gebeurt, moet goed gebeuren.
  2. Het is van groot belang de toekomstvisie en bedrijfsvoering samen met de stad op te bouwen, dat kost tijd.
  3. Een stevige basis is de beste grondslag om verder te gaan bouwen. We leggen eerst het fundament.

  Vlaardingen als belangrijkste klant:
  Het pilotjaar 2015-2016 zal dienen om zoveel mogelijk met elkaar te ontdekken waar Vlaardingen en omstreken behoefte aan heeft. Vervolgens wordt toegewerkt naar een breed gedragen cultureel podium in het hart van de stad, een Stadspodium, een levendig cultuurgebouw, gevoed door de stad.
  De drie belangrijkste rollen van de Stadsgehoorzaal worden die van 1. Podium voor de Stad en 2. Inspiratiehuis voor talentvolle Vlaardingers, in verenigingsverband of anderszins en 3. Creatieve Evenementen. De belangrijkste klant is de Vlaardingse bezoeker die dicht bij huis een inspirerende, culturele ervaring wil hebben, met familie, vrienden en bekenden. Onze andere klant zijn de aanbieders, professionele artiesten semiprofessionele vooral artiesten en talentvolle theater-en musicalgezelschappen.

  Inspelen op Vlaardingse, regionale en landelijke uitdagingen:
  Niet alleen Vlaardingen, maar ook de regio en het land kent een aantal uitdagingen en ontwikkelingen. Vlaardingen wil jongeren en hoger opgeleiden duurzaam binden, bedrijven een goede toekomst bieden in de stad, een hoger participatieniveau van burgers stimuleren, burgers uit hun isolement halen en een goede culturele en economische infrastructuur creëren. Hierin kan een vernieuwde Stadsgehoorzaal een rol spelen.
  In tijden van een terugtrekkende overheid ontstaan op veel terreinen nieuwe samenwerkingsverbanden die nog verder uitgebouwd en gevoed kunnen worden. De behoefte aan ontmoeting, de opkomst van de burgerparticipatie en de groeiende do-it-yourself mentaliteit bieden de mogelijkheid om een nieuwe visie met betrekking tot het theatergebouw te formuleren: Een Stadspodium, bedoeld voor culturele ontmoeting, verbinding en ontwikkeling.
  Een programma dat past bij Vlaardingen

  De mix van programmering: (professioneel en lokaal) vormt een samenhangend geheel, gebaseerd op de behoeftes uit de stad en regio. Een inhoudelijke programmaraad adviseert per genre over het theaterprogramma vanaf 2016. De programmaraad is een afspiegeling van de Vlaardingse samenleving. Een theatervoorstelling is in de nieuwe invulling nooit een op zichzelf staand evenement, maar een complete beleving. Een beleving omdat het actueel is, omdat de stad het zelf georganiseerd heeft, omdat er met elkaar iets beleefd wordt, omdat je er bekenden tegenkomt, omdat het prikkelt, iets met je doet, omdat het onderscheidend is van wat er in de regio wordt aangeboden, omdat het aansluit bij wat je op school leert en omdat het ontlaadt en oplaadt.

  Hoe ziet het theaterprogramma eruit:
   Professionele voorstellingen, Vlaardingse verenigingen en stadsevenementen
   Onderscheidende programmering ten opzichte van de theaters in de regio
   Het programma past bij de behoefte van Vlaardingers en de ambitie van de stad
   Voorstellingen kennen regelmatig een randprogramma
   Theateraanbod voor families; bouwen aan cultuurliefhebbers van de toekomst
   Gastprogrammeurs die programmeren voor hun grote achterban
  Meer functies voor het theatergebouw
  Als er geen podiumprogrammering is, blijft het gebouw in gebruik, levendig en van de stad. Met onder meer repetities van amateurgezelschappen, ruimte voor ondernemers om te werken en partners te ontmoeten, congressen, buurtprojecten, schoolprojecten en horeca. De Stadsgehoorzaal kan fungeren als hybride leeromgeving, huiskamer, grand-café en feestzaal voor de stad. Podia transformeren regelmatig van gedaante, van pop-up schouwburg tot wijksafari. Idealiter is het gebouw zeven dagen per week geopend van de vroege ochtend tot de late avond. Dat al niet vanaf dag een haalbaar zijn, maar een ambitie is het zeker!

  Met elkaar doen!
  De nieuwe rol van de Stadgehoorzaal wordt gedragen door een klein professioneel team en een grote groep ambassadeurs en vrijwilligers. Samen vormen zij een stevig Vlaardings team, dat zich inzet voor de stad. Op alle vlakken, van programma tot techniek en van service tot marketing: een Vlaardingse Crew, de bemanning! Een enthousiaste groep vrijwillige Vlaardingers die zich, met begeleiding van een professional per vakgebied (marketing, programma, productie, techniek, service, onderhoud), hard gaan maken voor de podiumkunsten. In de periode juni/september worden er informatiebijeenkomsten georganiseerd. Tevens is er de mogelijkheid om zich in te schrijven voor één of meer teams.

  Doorlopende cultuurlijn, de complete stad:
  Elke Vlaardingse cultuurinstelling behoudt een scherp en eigen profiel, dat heldere eigen doelstellingen en doelgroepen heeft. Achter de schermen wordt op termijn toegewerkt naar één gezamenlijke backoffice.
  In de programmakeuzes moet de kracht van de drie gebouwen gewaarborgd zijn: KADE40 als kunst en cultuureducatie centrum, De Kroepoekfabriek voor jongerencultuur, talentontwikkeling en live muziek en de Stadsgehoorzaal als Stadspodium voor de hele stad en alle leeftijden.

  Synergie door samenwerking:
  Economische, maatschappelijke, culturele en educatie waarde voor KADE40 en De Kroepoekfabriek gaan we vinden in:
  o De kennis en ervaring met een brede programmering in de podiumkunsten van De Kroepoekfabriek kan worden ingezet voor de Stadsgehoorzaal
  o De kennis van KADE40 op het gebied van talentontwikkeling biedt mogelijkheden tot innovatie.
  o het uitwisselen van personeel en het werken met vrijwillige krachten
  o het samen promoten van cultuuraanbod in de stad en in de regio, het afstemmen van programma’s onderling en met de regio, het samen bereiken van meer bezoekers,
  o het inzetten van een gezamenlijke fondsenwerving
  o de mogelijkheid tot uitwijken naar een derde locatie voor evenementen,
  o het verlagen van diverse kosten zoals publiciteit, catering, automatisering, horeca
  o het bouwen aan de cultuurliefhebber van de toekomst, mede door de grote, jonge achterban van De Kroepoekfabriek en KADE40!

  Verdienmodellen voor cultuur:
  De overheid trekt zich terug en cultuur moet zijn eigen broek zoveel als mogelijk zelf ophouden. Die trend is ingezet. Dit ambitieuze plan gaat uit van een overheidsbijdrage van 25% tegenover eigen inkomsten van 75%. Landelijk is dit 43% overheidsbijdrage voor een vergelijkbaar podium. (Bron: VSCD Podia 2013 en CBS).
  Inkomsten moeten komen uit de zakelijke markt, kaartverkoop, huuropbrengsten, horeca, cultuurfondsen, culturele investeerders en particuliere gevers in de vorm van StadsVrienden.

 • Dhr. M.J. Thurmer - Voorzitter
  Dhr. J.Y.F. Wijnstra - Penningmeester
  Dhr. H.A.C. Smid - Secretaris
  Dhr. M.J. Splinter - Algemeen Bestuurslid
  Mvr. S.A.M. van Rooijen-Schoenmakers - Algemeen Bestuurslid

 • Ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld.
 • Het bestuur ontvangt vacatiegelden ter hoogte van €170 per maand.

 • De directie heeft een salaris conform de CAO Nederlandse Podia, wat neerkomt op een bruto salaris van €39,35 per uur.

 • CAO Nederlandse Podia