Amphion_logo
 • N.V. Cultureel Centrum Amphion
 • 5435614
 • Jaarrekening 2019-2a771df8
  Jaarrekening 2019-2a771df8Bestuursverslag 2019_LR-0be5427a
  Bestuursverslag 2019_LR-0be5427acontroleverklaring-accountant-3a9d17b1
  controleverklaring-accountant-3a9d17b1
 • Amphion missie-visie
  Amphion missie-visieUittreksel KVK
  Uittreksel KVK
 • Hofstraat 159
  7001 JD Doetinchem

 • 0314-376000
 • http://www.amphion.nl
 • info@amphion.nl
 • Als primaire doelstelling heeft Schouwburg Amphion het verzorgen van een gevarieerd,
  kwalitatief, profilerend en professioneel theaterprogramma voor een breed publiek uit haar
  verzorgingsgebied.
  Daarnaast kent Amphion nog een aantal andere werkterreinen zoals:
  1. Ontvangen, faciliteren en begeleiden van amateurverenigingen en scholen bij uitvoerende
  theatervoorstellingen.
  2. Een actieve rol spelen in de verdere verbetering van het culturele klimaat in Oost- Gelderland.
  3. Een bijdrage leveren aan de versterking van cultuureducatie in de gemeente Doetinchem door:
  samenwerking met de onderwijsinstellingen; medewerking aan het vak CKV in het voortgezet
  onderwijs en samenwerking met School & Cultuur Doetinchem.

 • Zie doelstelling en missie en visie!

 • Bestuurder: Droste C.H. Algemeen directeur en alleen/zelfstandig bevoegd. Voor de samenstelling van de raad van commissarissen: zie het bericht van registratie in het handelsregister.

 • Ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld.
 • De CAO Nederlandse Podia, waar het overig personeel onder valt, kent richtlijnen voor het bezoldiging van theaterdirecties september 2011. Deze richtlijnen worden gevolgd voor onze directeur.

 • CAO Nederlandse Podia