• Stichting RASA
 • NL007076307b01
 • RASA JAARVERSLAG 2014 - Create Generic PDFX-3 Document
  RASA JAARVERSLAG 2014 - Create Generic PDFX-3 Document
 • RASA WERKPLAN 2015
  RASA WERKPLAN 2015
 • 030-2330123
 • http://www.rasa.nl
 • directie@rasa.nl
 • RASA PODIUM VAN DE WERELD & PODIUM VOOR DE STAD.

  RASA heeft wereldfaam op het gebied van wereldmuziek. RASA is de springplank voor talent naar een groter podium. RASA biedt kansen en verbindt culturen.

  RASA wil meer bekendheid creëren binnen de stad Utrecht. RASA zal zich meer gaan richten op het stimuleren van Utrechts talent. De kernwaarde blijft wereldmuziek in de breedste zin van het woord. Daarnaast zal er ruimte zijn voor andere kunstuitingen die aanverwant zijn en waar behoefte aan is vanuit het publiek. RASA blijft bovenal dé unieke plek in Nederland waar kansen worden geboden aan nieuw talent, met name op het gebied van wereldmuziek. Voor zowel professioneel als semi-professioneel talent. Dé ontmoetingsplek die culturen verbindt.

  In oktober 2015 bestaat RASA 45 jaar. Dat wordt groots gevierd.

  Zie ook werkplan 2015

 • 1.1 MISSIE: RASA verbindt culturen en is een springplank voor talent wereldwijd op gebied van wereldmuziek.

  RASA biedt al bijna 45 jaar een podium waar muziekliefhebbers in een aantrekkelijke ambiance kunnen genieten van bijzondere culturele muziekproducties in een rijk geschakeerd palet aan belevingen en verschijningsvormen. RASA hanteert daarvoor criteria als oorspronkelijkheid, zeggingskracht (interactie tussen bespeler en publiek) en authenticiteit.

  RASA is een pioniers- en verbindingspodium. RASA richt zich bij haar muziekselectie op het continuüm van traditie en vernieuwing; het biedt een uniek klassiek en traditioneel aanbod, naast actuele, opkomende wereldpop- en urbangroepen en zoekt in coproducties ‘de rafelranden van de diverse muziekstijlen’. In RASA zoeken westerse en niet-westerse muziek elkaar op. RASA is daarvoor uitermate geschikt: het flexibele, vlakke vloertheater is technisch geoutilleerd als een hedendaagse popzaal. The best of both worlds komt samen op een ideaal podium.

  1.2 VISIE: “RASA is Utrechts wereldpodium voor muziek.”

  RASA is het Podium van de wereld en het Podium voor de stad. De blik van RASA is wijd. Met het ene oog gericht naar het verre, op het internationale wereldcultuurveld, en tegelijkertijd met het andere oog gefocust op de nabije omgeving, de stad Utrecht en omstreken, waarin jazz, hedendaagse muziek en andere partnerships een grotere rol gaan spelen.

  RASA positioneert haar Podium van de stad in een netwerk van culturele actoren in Utrecht: het biedt een podium aan professionele en amateur musici en –dansers uit Utrecht en daarbuiten, het faciliteert culturele initiatieven met kaartverkoop en marketing en RASA helpt culturele bedrijven met presentaties, cursussen, bedrijfsbijeenkomsten en seminars.

  RASA is in Utrecht en in Nederland het enige gespecialiseerde podium voor wereldmuziek.

  Zie ook werkplan 2015 voor het activiteitenplan.

 • mw. T. de Bruijn directeur/bestuurder

  dhr. J.L. Ravesteijn
  voorzitter Raad van Toezicht

  dhr. V. Oldenborg
  lid Raad van Toezicht
          
  mw. C. van Oss
  lid Raad van Toezicht

  dhr. H. Blom
  lid Raad van Toezicht

 • Ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld.
 • Conform Richtlijnen bezoldiging directeuren private theaters en concertgebouwen september 2011

  zie http://www.caonederlandsepodia.nl

 • CAO Nederlandse Podia
 • zie http://www.caonederlandsepodia.nl