• Stichting Podia Harderwijk
 • 854643679
 • 2020_ANBI_formulier ingevuld-aaaaddd5
  2020_ANBI_formulier ingevuld-aaaaddd5
 • Bestuursleden 2020-b762f41d
  Bestuursleden 2020-b762f41d
 • Postbus 95
  3840 AB Harderwijk

 • 0341-416447
 • http://podiaharderwijk.nl
 • info@podiaharderwijk.nl
 • Het stimuleren en organiseren van tentoonstellingen, voorstellingen en andere activiteiten op het gebied van kunst, cultuur en samenleving.
  Het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

 • De drie podia zijn er om ‘klant-gestuurd’, in Harderwijk, het hele jaar door, de best mogelijke (culturele) voorstellingen te organiseren en faciliteren met bijbehorende prijs-kwaliteit verhoudingen in een steeds weer sfeervolle ambiance. We organiseren en presenteren ieder jaar weer (2014 t/m 2017), vroegtijdig en doelgericht, een gezamenlijk, breed en divers aanbod van (culturele) activiteiten op het gebied van muziek, dans, theater, film en beeldende kunst waarbij publieksvoorkeur, capaciteit , beschikbaar talent en de (on)mogelijkheden bepalend zijn voor de locatiekeuze.

  We kiezen - vanuit de opvatting dat voor de periode 2014-2017 gekozen moet worden voor een continuïteit en verbreding van het huidige culturele aanbod – voor professionalisering van de organisatie(s) als waarborg voor de toekomst van de 3 podia. We gebruiken de beschikbare locaties en voorzieningen, optimaal, professioneel, kostenefficiënt en commercieel. Met deze kernwaarden van de bedrijven willen we een cluster zijn waar medewerkers en vrijwilligers zich graag voor in willen zetten.

 • zie document Bestuursleden St. Podia Harderwijk.

 • Ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld.
 • De directie van de organisatie krijgt een beloning die georiënteerd is op schaal 9 van de CAO Podiumkunsten (prijspeil 2016).

 • een andere of geen cao. Zie uitleg hieronder.
 • Binnen de Stichting wordt geen CAO gehanteerd. Tot op heden oriënteren wij ons op de CAO voor de podiumkunsten. Omdat we ontstaan zijn uit een fusie tussen 3 podia, hanteren we vanaf 1 september 2016 een 40-urige werkweek.