• Stichting Muziekgebouw aan 't IJ
 • NL004931415
 • Jaarverslag 2012
  Jaarverslag 2012
 • Beleidsplan 2013-16
  Beleidsplan 2013-16
 • 020-7882010
 • http://muziekgebouw.nl
 • post@muziekgebouw.nl
 • Het verbreiden van muziek en muziektheater in het bijzonder en kunst en cultuur in het algemeen.

 • 1. Samenwerking: bundeling van elkaars programmatische- en marketingkapitaal
  2. Publieksverbreding en –verdieping: meer en meer divers
  3. Vergroten internationale allure en toegankelijkheid met ruimte voor veelbelovend talent

 • Pagina 15 jaarverslag

 • Ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld.
 • Het Muziekgebouw aan ’t IJ baseert de beloning van de directie op de “Richtlijn bezoldiging private theaters en concertgebouwen” van de Werkgeversvereniging Nederlandse Podia”. De meest recente richtlijn dateert van september 2011.

 • CAO Nederlandse Podia