Logo Luxor
 • Stichting Luxor Theater Rotterdam
 • 814902030
 • Jaarrapport 2016 Verkort
  Jaarrapport 2016 Verkort
 • Visie, missie en doelstellingen
  Visie, missie en doelstellingen
 • Posthumalaan 1
  3072AG Rotterdam

 • 010 - 496 00 00
 • http://www.luxortheater.nl
 • info@luxortheater.nl
 • Zie document Visie, missie en doelstellingen

 • Zie document Visie, missie en doelstellingen

 • Directeur/bestuurder: M.G.J.T.M. van Kaam

  Raad van Toezicht:
  L.A. Blok (voorzitter)
  J.Y. Westers-Immink
  M.D. Teenstra-Verhaar
  F.M. de Haas
  R.B. Gerretsen

 • Ontvangen alleen vacatiegeld.
 • De totale vergoeding (vacatiegeld) van de Raad van Toezicht bedroeg in 2016 een bedrag van € 3.750.

 • De salarissen binnen Luxor blijven binnen de WNT-norm.

 • CAO Nederlandse Podia