• Stichting Luxor Theater Rotterdam
 • 814902030
 • Jaarrekening 2014
  Jaarrekening 2014
 • Missie, visie en doelstellingen 2014
  Missie, visie en doelstellingen 2014
 • 010 - 496 00 00
 • http://www.luxortheater.nl/
 • info@luxortheater.nl
 • Zie document visie, missie en doelstellingen 2014.

 • Zie document visie, missie en doelstellingen 2014.

 • Directeur/bestuurder: M.G.J.T.M. van Kaam
  Raad van Toezicht: L.A. Blok (voorzitter), M.D. Teenstra-Verhaar (lid), F.M. de Haas (lid), J.Y. Westers-Immink (lid), R.B. Gerretsen (lid)

 • Ontvangen alleen vacatiegeld.
 • De totale vergoeding voor de Raad van Toezicht bedraag in 2014 € 3.750.

 • Alle inkomens binnen Luxor blijven binnen de WNT-norm.

 • CAO Nederlandse Podia