• Stichting De Koninklijke Schouwburg
 • NL808104512B01
 • Balans en resultaat 2012
  Balans en resultaat 2012
 • Directieverslag 2012
  Directieverslag 2012Strategisch Meerjarenbeleidsplan 2013-2016
  Strategisch Meerjarenbeleidsplan 2013-2016
 • 070 356 53 56
 • http://www.ks.nl/
 • info@ks.nl
 • De stichting heeft ten doel het publiek met goed theater in aanraking te brengen, het plezier in en de liefde voor het theater te stimuleren en de
  theatercultuur met alle daartoe geëigende middelen te bevorderen.

 • Zie het bestand "Strategisch meerjarenbeleidsplan 2013-2016

 • Directie:
  De heer O.A.J.M. Wibaut
  Mevrouw H.G.G.M Verhoeven

  Raad van Toezicht:
  De heer P.M.M. Heijnen (voorzitter)
  De heer J.M.H. Ybema
  De heer J.P. ter Horst
  De heer J.G.A. Bruinsma
  Mevrouw N.E.G. Ris
  Mevrouw F. Kaya
  De heer J.C.M. van Rutte

 • Ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld.
 • Gebaseerd op richtlijnen VSCD

 • CAO Nederlandse Podia