logo-kennemer
 • Stichting Kennemer Theater
 • 003653857
 • Jaarrekening 2021 Stichting Kennemer Theater def. gewaarmerkt-898447e5
  Jaarrekening 2021 Stichting Kennemer Theater def. gewaarmerkt-898447e5Jaarrekening 2022 Stichting Kennemer Theater gewaarmerkte versie Deloitte 26-06
  Jaarrekening 2022 Stichting Kennemer Theater gewaarmerkte versie Deloitte 26-06
 • Kerkplein 1
  1941 HD Beverwijk

 • 0251-220342
 • http://www.kennemertheater.nl
 • info@kennemertheater.nl
 • De stichting Kennemer Theater stelt zich ten doel een bijdrage te leveren aan het bevorderen van:
  - het leefklimaat van Beverwijk en de Noordelijke IJmond;
  - de maatschappelijke cohesie en de attractiviteit van Beverwijk en Noordelijk IJmond;
  ontmoetingsmogelijkheden in een gastvrije en stimulerende omgeving aan te bieden aan de bevolking van Beverwijk en Noordelijk IJmond.

 • - Het programmeren en faciliteren van een gevarieerd aanbod professionele podiumkunsten voor de inwoners van Beverwijk en de Noordelijke IJmond;
  - het stimuleren en faciliteren van sociale en culturele initiatieven in Beverwijk en de Noordelijke IJmond;
  het ondersteunen en faciliteren van educatieve projecten en initiatieven uit het basis- en voortgezet onderwijs;
  het verrichten van alle handelingen die dienstig zijn ten behoeve van haar doelstellingen.

 • De stichting kent de volgende organen:
  a. bestuur:
  1. Het bestuur van de stichting bestaat uit één persoon, de directeur, Dhr R. Spannemaker

 • Ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld.
 • Voor het beloningsbeleid van de bestuurder wordt verwezen naar beloningsbeleid directie.

 • Voor het beloningsbeleid betreffende de directeur-bestuurder van de stichting hanteert de Raad van Toezicht de ‘Richtlijnen bezoldiging theaterdirecties’ van Werkgeversvereniging Nederlandse Podia http://www.caonederlandsepodia.nl/cms_files/File/theatercao/publicaties/richtlijnen_bezoldiging_theaterdirecteuren_2008_versie_sep_2011_.pdf

 • CAO Nederlandse Podia