• Stichting Theater de Maaspoort
 • 006021670
 • jaarverslag 2013
  jaarverslag 2013Jaarverslag 2014
  Jaarverslag 2014
 • Beleidsplan Theater de Maaspoort 2012-2016
  Beleidsplan Theater de Maaspoort 2012-2016
 • 077-3207222
 • http://www.maaspoort.nl
 • directie@maaspoort.nl
 • Theater de Maaspoort is een theater en concert podium met een hoogwaardig en divers cultureel aanbod. Het profileert zich als “Het Huis van de Stad” van Venlo en de regio.
  Onder het motto ”Inspireren, Prikkelen en Vermaken” wil Theater de Maaspoort de komende jaren verder werken aan haar profilering en positie als beste theater, concert en evenementen podium van Noord- en Midden-Limburg.

 • “ONZE MISSIE IS MENSEN INSPIREREN, PRIKKELEN EN VERMAKEN”
  Theater de Maaspoort is hét theater en concert podium voor stad en regio Venlo met als
  hoofdoelstelling het bieden van een kwalitatief hoogwaardig programma op het gebied van professioneel theater voor een breed publiek. Ze streeft naar een optimale afstemming van faciliteiten bij de behoefte van haar gast. Verder is Theater de Maaspoort hét huis voor plaatselijke amateur voorstellingen en andere culturele evenementen. Theater de Maaspoort levert een bijdrage aan de culturele infrastructuur van de stad, het woon-, ondernemers- en vestigingsklimaat en het verlevendigt het stadscentrum. Theater de Maaspoort profileert zich bovendien als dé ontmoetingsplek voor bedrijven, overheid en instellingen. Met haar producten voor de zakelijke markt, haar unieke locatie, haar capaciteit én theatrale uitstraling is Theater de Maaspoort eveneens hét podium voor de zakelijke gast.
  Om de missie te verwezenlijken wil Theater de Maaspoort een culturele stadsvoorziening
  zijn die:
  1. Een programmering van topniveau biedt voor een breed publiek.
  2. Gastgericht werkt en hoge kwaliteit levert op alle gebieden.
  3. De medewerkers uitdagend werk biedt in een inspirerende en slagvaardige
  organisatie.
  4. Streeft naar optimale kwaliteit en duurzaamheid binnen alle activiteiten die zij
  onderneemt, tegen zo laag mogelijke kosten en subsidie.
  5. Hét podium is voor amateurbespelers en regionale verenigingen.
  6. Hét podium is voor de zakelijke gast.
  7. Samen werkt met stedelijke en regionale partners.
  8. Horecavoorzieningen op kwalitatief hoog niveau heeft.

  Theater de Maaspoort heeft hiervoor de volgende kernwaarden gedefinieerd:
  • Theater de Maaspoort is hét podium van en voor de stad en regio Venlo.
  (toegankelijkheid en publieksbereik)
  • Theater de Maaspoort streeft naar optimale kwaliteit en duurzaamheid binnen alle
  activiteiten die zij onderneemt. (kwaliteit en profilering)
  • Theater De Maaspoort kiest voor een divers programma-aanbod met een gezicht,
  waarin het zich onderscheidt van andere theaters. (diversiteit en profilering)
  • Theater de Maaspoort is de schakel tussen professionele en amateur
  kunstbeoefening. (verankering in de samenleving en diversiteit)
  • Theater de Maaspoort stimuleert de ontmoeting en dialoog tussen de bezoekers en
  met de bespelers van het theater. (vernieuwing en publieksbereik)
  • Theater de Maaspoort wil een ontmoetingsplek zijn voor publiek en bedrijfsleven.
  (verankering in de samenleving en toegankelijkheid)
  • Theater de Maaspoort is er voor bespeling door professionele, amateur en zakelijke
  bespelers, die iets van belang te melden hebben op het podium. (diversiteit en
  publieksbereik)
  • Het belang van de bespeling drukt zich uit in de belangstelling ervoor van het publiek
  of de urgentie ervan voor de bespeler zelf. (kwaliteit, vernieuwing, publieksbereik en
  profilering)
  • Theater de Maaspoort streeft naar een artistiek en financieel zo onafhankelijke
  mogelijke positie als aanbieder van podiumkunsten. (profilering en financiële
  haalbaarheid)
  • Theater de Maaspoort wil een plek zijn, waar betrokken mensen zelfstandig met
  wederzijds respect samenwerken in een gezond, veilig en plezierig werkklimaat.
  (kwaliteit en toegankelijkheid)
  • In Theater de Maaspoort staan de wensen van gasten (de bespelers en de bezoekers)
  centraal, kortom gastvrijheid. (kwaliteit, toegankelijkheid, publieksbereik en
  profilering)

 • De Raad van Toezicht bestaat uit:
  * De heer Fons Tans (voorzitter)
  * De heer Peter Lommen (secretaris/penningmeester)
  * De heer Paul Stelder
  * De heer Mat Vestjens
  * Mevrouw Cornelia Haffmans

 • Ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld.
 • Conform CAO Nederlandse Podia

 • CAO Nederlandse Podia