MP_logo_kleur_rgb medium
 • Stichting De Maaspoort Venlo
 • 006021670
 • De Maaspoort jaarverslag 2017
  De Maaspoort jaarverslag 2017
 • De Maaspoort RAAK toekomstvisie 2018-2022
  De Maaspoort RAAK toekomstvisie 2018-2022
 • Postbus 333
  5900 AH VENLO

 • 077-3207222
 • http://www.maaspoort.nl
 • info@maaspoort.nl
 • Zie beleidsplan "De Maaspoort RAAK toekomstvisie 2018-2022.

 • Zie beleidsplan "De Maaspoort RAAK toekomstvisie 2018-2022.

 • De Maaspoort werkt conform de code “Cultural Governance”. Deze code geeft richtlijnen voor goed, verantwoord en transparant bestuur van en door culturele instellingen en richtlijnen voor toezicht daarop. De code heeft betrekking op de
  Nederlandse gesubsidieerde culturele instellingen (ww.culturalgovernance.nl). De
  directeur is tevens bestuurder en diens bevoegdheden zijn vastgelegd in een directiestatuut. Er wordt toezicht gehouden op directeur/bestuurder door de Raad van Toezicht. Deze bestaat uit Fons Tans (voorzitter), Jort Tosserams
  (secretaris/penningmeester), Cornelia Haffmans, Mat Vestjens en Stijn Engelen.

 • Ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld.
 • Conform CAO Nederlandse Podia

 • CAO Nederlandse Podia