WAGlogosmall
 • Nationaal Comité Herdenking Capitulaties 1945
 • 806471153
 • Jaarverslag 2019 final gecomprimeerd
  Jaarverslag 2019 final gecomprimeerd
 • Jaarverslag 2019 final gecomprimeerd
  Jaarverslag 2019 final gecomprimeerd
 • Postbus 1
  6700 AA Wageningen

 • 0317 492522
 • http://wageningen45.nl
 • 4en5mei@wageningen.nl
 • Het NCHC biedt een Platform voor Vrede en Vrijheid en heeft ten doel het herdenken van de capitulaties, vieren van de verkregen vrijheid en aandacht te vragen voor de wereldwijde vraagstukken van Vrede, Vrijheid en Veiligheid vanuit Wageningen, Stad der Bevrijding.

 • Wageningen 45 wil de bestaande activiteiten, die de laatste jaren uiterst succesvol zijn verlopen, handhaven en waar mogelijk op een hoger peil brengen, maar wil zich voor de komende vijf jaar op drie punten speciaal concentreren:
  - het vieren van de bevrijding van Nederland, met een speciaal accent op eerbetoon aan de krijgsmachten die die bevrijding tot stand brachten
  - het verspreiden van kennis omtrent de capitulaties en de bevrijding van Nederlands grondgebied en omtrent het belang van handhaving van vrede, vrijheid en veiligheid, via het instellen en tot bloei laten komen van een Kenniscentrum Wageningen 45
  - het markeren van de centrale plaats die Hotel De Wereld in de herdenking en viering inneemt, lokaal, nationaal en internationaal.

 • drs. A.S.F.(Toon) van Asseldonk (voorzitter),
  dhr. E. (Ward) van Beek(vicevoorzitter),
  dhr. F.P. (Franc) Heijke(secretaris),
  mw. M.E. (Madeleine) Meijer (penningmeeser,
  dhr. H.J. (Jan) Westerhof

 • Ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld.
 • Onbezoldigd

 • In dienst van gemeente Wageningen en gedetacheerd naar Wageningen45.
  Opereert volgens directiestatuut.

 • een andere of geen cao. Zie uitleg hieronder.
 • Overheid