veralogo-wit
 • Vereniging Vera
 • 002892881
 • VERA 2021 jaarrekening
  VERA 2021 jaarrekeningJaarrekening VERA 2022
  Jaarrekening VERA 2022
 • Vera beleidsplan 2021 - 2024-a259abc5
  Vera beleidsplan 2021 - 2024-a259abc5ANBI publicatieplicht standaardformulier 2021 VERA
  ANBI publicatieplicht standaardformulier 2021 VERAANBI publicatieplicht standaardformulier 2022 VERA
  ANBI publicatieplicht standaardformulier 2022 VERA
 • Oosterstraat 44
  9711 NV Groningen

 • 050 3134681
 • http://vera-groningen.nl
 • info@vera-groningen.nl
 • 1. Het uitgangspunt van de vereniging is het bevorderen en in stand houden van
  de erkenning en belangstelling voor de Internationale Pop Underground in het
  algemeen en de popmuziek als podiumkunst in het bijzonder.
  2. Het doel van de vereniging is:
  a. Het bieden van een podium/locatie waar culturele activiteiten op het
  terrein van de Internationale Pop Underground ontplooid worden.
  b. Het onder de aandacht brengen en toegankelijk maken van de
  Internationale Pop Underground bij een zo breed mogelijk publiek.

 • Zie bijlage Vera Beleidsplan 2021 - 2024

 • Vera kent een directeur-bestuurder; Olaf Veenstra en een Raad van Toezicht, met de leden:
  - Gea Boerma, Voorzitter
  - Chiljon Janssen, Secretaris
  - John Bonnema Algemeen Bestuurslid
  - Rigt Oostenbrug, Algemeen Bestuurslid
  - Thijs Helfrich, Algemeen Bestuurslid

 • Ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld.
 • De beloning is conform de afspraken zoals vastgelegd in de arbeidsvoorwaarden Vera Groningen

 • een andere of geen cao. Zie uitleg hieronder.
 • Beloning is conform de afspraken zoals vastgelegd in de arbeidsvoorwaarden Vera Groningen