TADS_logo_PMS met kader
 • Stichting Schiedamse Theaters
 • 0048.89.538.B.01
 • Stichting Schiedamse Theaters - Publicatie 2015
  Stichting Schiedamse Theaters - Publicatie 2015
 • Postbus 414
  3100 AK Schiedam

 • 010-246 25 55
 • http://www.theateraandeschie.nl
 • info@theateraandeschie.nl
 • Het Theater aan de Schie opende in september 1998 officieel haar deuren voor het publiek. Het bedrijfsplan “het Spaanse graan heeft de orkaan doorstaan” van januari 1998 was voor de periode 1998-2000 de basis voor het beleid. Door het ontbreken van continuïteit in de directievoering van het Theater is het bedrijfsplan niet tijdig geactualiseerd. In de periode 2000-2004 is het theater wel fors gegroeid.
  Het beleid is in 2004 geëvalueerd en in het beleidsplan “Kunst kost wat !” opnieuw vastgesteld voor de periode 2004-2006. Later werd de geldigheid van dit plan voor één jaar verlengd.
  De kern van dit plan was het consolideren van het aantal activiteiten en het verzakelijken van de bedrijfsvoering teneinde het rendement uit de activiteiten te vergroten om zo de voorziene daling van de subsidie te kunnen compenseren.

  Ook in de beleidsperiode 2008-2012 zal de omvang cultureel professionele activiteiten in het Theater aan de Schie vrijwel gelijk blijven. Maar groei van het aantal bezoekers aan de voorstellingen en overige activiteiten van 70.000 naar 90.000 zal de doelstelling voor de komende beleidsperiode zijn. Deze groei is gewenst en tegelijkertijd noodzakelijk om het Theater aan de Schie te laten uitgroeien tot de plek waar de inwoners van Schiedam elkaar ontmoeten en om een gezonde basis voor de lange termijn continuïteit van de theaterorganisatie mogelijk te maken.

  Deze ambitie wil het theater vooral realiseren door in alle opzichten Zichtbaar te zijn in de stad. Zichtbaarheid van het gebouw, zodat iedereen het kan vinden en herkent. Zichtbaarheid van de organisatie en de programmering en Zichtbaarheid van de service. Goed gastheerschap is immers het punt waarop het theater zich echt kan onderscheiden van anderen.

  Een bijzonder moment in deze beleidsperiode is het 10 jarig bestaan van het Theater aan de Schie in september 2008. De grootse viering van dit jubileum vormen de start van de Zichtbaarheidsprojecten.

 • Iedere zichzelf respecterende stad in Nederland heeft een eigen theater, waarin de opdracht vrijwel altijd luidt; een breed cultureel aanbod aan de bewoners van de stad en omliggende regio te bieden. In het de dichtbevolkte randstad staan daardoor veel theaters die een zelfde aanbod brengen op korte afstand van elkaar. Publiciteit van theaters is veelal gericht op het intensiveren van het theaterbezoek door bekende gasten. Het werven van nieuw publiek gebeurd op zeer beperkte schaal.

  Concurrentie ondervinden theater niet alleen van elkaar, maar ook van bioscopen, pretparken, dierentuinen, televisie, sportscholen, restaurants etc. Concurrentie om de vrije tijd en het vrije tijd budget van het publiek.

  Schiedam is hierop geen uitzondering, integendeel. Vele en zeer gevarieerde vrije tijdsbestedingen zijn via de goede auto en openbaar vervoer verbindingen binnen één uur reisafstand bereikbaar.
  De theaterbezoeker is al snel bereid 20 minuten te reizen naar een voorstellingen. Binnen deze reisafstand van Schiedam bevinden zich zeker 5 theaters met een vergelijkbare programmering. Het Theater aan de Schie wil zich vooral richten op het intensiveren van theaterbezoek door mensen die nu 1 á 2 keer per jaar een voorstellingen bezoeken, zgn light users, en door het werven van nieuw publiek in Schiedam en de directe omgeving.

  De mogelijkheid om een daadwerkelijk onderscheidende programmering te brengen zijn om verschillende redenen in praktijk zeer beperkt. Maar uit de SWOT analyse in bijlage zijn een aantal unique selling point af te leiden waarmee het Theater aan de Schie zich kan onderscheiden van haar concurrenten en dus uitstekend me kan afficheren naar haar bestaande en potentiële bezoekers.

  Missie;
  Het Theater aan de Schie staat in Schiedam en omgeving bekend als gastvrij, comfortabel, verrassend, en vakkundig.
  Comfortabel is het theater zeker en het beschikt over een vakkundige team en goede uitrusting. Het verrassen van de bezoeker en de gastvrijheid kunnen worden verbeterd. Maar het Theater aan de Schie wil in de komende beleidsperiode vooral werken aan haar bekendheid! Dit betekent vooral in alle opzichten beter zichtbaar zij in Schiedam en omgeving en dus werken aan directe zichtbaarheid van het gebouw en bewegwijzering, maar ook aan indirecte zichtbaarheid als naamsbekendheid en imago.

  Het Theater aan de Schie staat goed bekend bij haar vaste bezoekers uit Schiedam en de directie omgeving. In de afgelopen 10 jaar bezochten ca 10.000 (unieke adressen) Schiedammers, 2.500 Vlaardingers, 1.500 Rotterdammers en 1.500 Maassluizers.

  Uit onderzoek en praktijk ervaring blijkt dat de belangrijkste redenen van de Schiedammers om het theater niet te bezoeken zijn “onbekend dat er een theater in de stad is” en “onbekend wat er in het theater te doen is“
  Het theater zal dan ook in haar marketing en publiciteit gericht op light users en potentieel publiek moeten haar aanwezigheid en haar missie moeten uitdragen.

  Doelstelling
  Door het beter zichtbaar maken van het theater, haar activiteiten en haar kwaliteiten meer ontmoetingen tussen inwoners van de regio Schiedam en podiumkunstenaars in het Theater aan de Schie te realiseren.

  Hiernaast is een goede financiële basis nodig die moet worden gevormd door een combinatie van een efficiënte bedrijfsvoering, positieve bijdragen uit verhuur en horeca en een gemeentelijke subsidie die aansluit bij de verlangde prestaties en landelijke benchmarken. Deze financiële basis zal uiterlijk in 2009 gewaarborgd moeten zijn om samen met de interne organisatie een compleet en stevig fundament te vormen.

  Dit stevige fundament moet het Theater aan de Schie in staat stellen op eigen kracht, maar vooral ook samen met partners te werken aan haar missie (programmeren van bijzondere voorstellingen, doelgroepprogrammering, verrassende elementen rondom de programmering, beschikbaar stellen van vakkundigheid aan amateurs, vergoten van comfort van het theater) en haar doelstellingen (het theater letterlijk zichtbaar maken in de stad en het promoten van kwaliteit en activiteiten bij meer Schiedammers) om de ambitie van het Theater aan de Schie te realiseren

  Concreet is het beleid voor de periode 2008 – 2012 gebaseerd op de volgende uitgangspunten;
  • consolidatie van de omvang van de cultureel professioneel programmering
  • gelijkblijvende (geïndexeerde) gemeentelijke subsidie
  • vergroting van inkomsten uit verhuur en samenwerking met of dienstverlening aan derden om continuïteit van de cultureel professionele programmering op lange termijn te waarborgen.
  • investering in verbetering van gastheerschap alsmede marketing ter verbetering van de concurrentiepositie.

  Het beleid zal de komende 4 jaar dan ook gericht zijn op:
  - het vergroten van de bezettingsgraad bij voorstellingen door intensivering van de marketing en verbetering van het gastheerschap;
  - het optimaliseren van de programmering door verschuivingen binnen de genre-indeling;
  - het verder verbeteren van het gastheerschap/bedieningsconcept o.a. door het realiseren van een theatercafé en een theatershop;
  - het vergroten van het rendement uit de horeca-activiteiten;
  - het vergroten van het rendement uit verhuringen door een actief beleid gericht op binding van bestaande relaties en het verwerven van nieuwe relaties.
  - het waarborgen van kennis, ervaring en kritische omvang van afdelingen door samenwerking met derden op basis van gelijkwaardigheid of zakelijke dienstverlening.
  - Het in stand houden van het gebouw en haar uitrusting op minimaal het huidige kwaliteitsniveau.

 • Mevr. T. van Gurp
  Dhr. D. Pons
  Dhr. J.J. Visser
  Dhr. E. Goossens
  Dhr. B. de Koning
  Dhr. W. Bekenkamp

 • Ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld.
 • Het beloningsbeleid directeur is door het stichtingsbestuur vastgesteld. Gelet op de functie is deze niet opgenomen binnen de reguliere CAO Nederlandse Podia. Het beloningsbeleid is in een persoonlijke (arbeids)-overeenkomst vastgelegd.

 • CAO Nederlandse Podia en -Festivals