• Stichting De Effenaar
 • 002654106
 • Anbi jaarstukken 2020 Effenaar-47a3c905
  Anbi jaarstukken 2020 Effenaar-47a3c905
 • Doomelstraat 2, 5611 CK Eindhoeven

 • 040-2448861
 • http://www.effenaar.nl
 • info@effenaar.nl
 • De Effenaar wil een inspirerende en vooraanstaande rol spelen in het Nederlandse clubcircuit met een gebalanceerd aanbod van hoogstaande en vernieuwde culturele activiteiten voor een braad publiek in samen-
  werking met experts en trendsetters uit de regio.
  De Effenaar voert een actueel, divers en kwalitatief
  hoogstaand programma aanbod. Dit aanbod bestrijkt de
  popcultuur in de breedste zin van het woord.

 • zie blz12

 • bestuurder : J.Feijen

  Raad van Toezicht;
  G. Peeters ( vvorzitter)
  S. Jellinghaus
  J. Derks
  J. van Belkom

 • Ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld.
 • De directeur ontvangt een salaris volgens de salarisregeling van De Effenaar.

 • een andere of geen cao. Zie uitleg hieronder.
 • Het personeel wordt beloond volgens de eigen salarisregeling van De Effenaar.