Roadburn Logo-13fba9ae
 • Stichting Heaviness
 • 861058392
 • Stichting Heaviness (Roadburn Festival) formulier publicatieplicht ANBI Algemeen - 2022
  Stichting Heaviness (Roadburn Festival) formulier publicatieplicht ANBI Algemeen - 2022
 • Veemarktstraat 44, 5038CV TILBURG

 • 0134609500
 • http://www.roadburn.com
 • facturen.roadburn@013.nl
 • Het promoten en presenteren van heavy muziek en alle mogelijke daaraan gerelateerde muziekgenres. Het promoten van alle overige kunstvormen en uitingen die naast muziek hiermee verband houden. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het minimaal 1 keer per twee jaar organiseren van het Roadburn Festival

 • Onze ambitie is om de wereldwijd unieke positie van Roadburn te behouden en verstevigen waardoor de komende jaren deze unieke positie in de wereld van de heavy muziekstijlen gewaarborgd blijft. Het festi-val moet gezien worden als hét festival waar de liefhebber van de heavy muziekstijlen - waar ook ter we-reld - minimaal een keer in zijn leven geweest moet zijn.

  Om deze ambitie waar te kunnen maken willen we de komende jaren de artistiek inhoudelijke kant van het festival verder ontwikkelen alsmede investeren in de organisatorische kant van het festival. Hieruit vloeien de volgende concrete doelstellingen voort voor de periode 2021-2024:
  - Produceren van meerdere unieke programma-onderdelen per editie.
  - Cureren van een uitgebreid randprogramma met kunstexposities, panels, Q&A’s en workshops per editie.
  - Presenteren van ongeveer 125 podiumkunst activiteiten per editie.
  - Groeien naar 5 festivaldagen per editie vanaf 2021
  - Groeien naar 21.000 bezoekers per editie vanaf 2021

 • Directeur bestuurder is Frens Frijns, de raad van toezicht bestaat uit Marijke Buylinckx, Stefan van Hulten en voorzitter Peter van der Aalst.

 • Hebben een ander beloningsbeleid. Zie uitleg hieronder.
 • De raad van toezicht is onbezoldigd.

 • Stichting Heaviness is lid van de VNPF (Vereniging Nederlandse Poppodia en Festivals) en baseert het beloningsbeleid, inclusief de directie, op de CAO van de aan de VNPF gelieerde werkgeversvereniging Nederlandse Poppodia en Festivals

 • CAO Nederlandse Podia en -Festivals
 • Stichting Heaviness is lid van de VNPF (Vereniging Nederlandse Poppodia en Festivals) en baseert het beloningsbeleid, inclusief de directie, op de CAO van de aan de VNPF gelieerde werkgeversvereniging Nederlandse Poppodia en Festivals