Logo M-ST nw
 • Stichting Musis & Stadstheater Arnhem
 • 855689481
 • Jaarrekening Geconsolideerd 2016 (cijfers)
  Jaarrekening Geconsolideerd 2016 (cijfers)Jaarrekening Geconsolideerd 2017 (cijfers)
  Jaarrekening Geconsolideerd 2017 (cijfers)Jaarrekening Geconsolideerd 2018 (cijfers)
  Jaarrekening Geconsolideerd 2018 (cijfers)
 • Bedrijfsplan Verzelfstandiging Musis & Stadstheater Arnhem 2015
  Bedrijfsplan Verzelfstandiging Musis & Stadstheater Arnhem 2015Toekomstvisie 2018-2020
  Toekomstvisie 2018-2020
 • Stichting Musis & Stadstheater Arnhem
  Postbus 1103
  6801 BC Arnhem

 • 026 - 372 0720
 • https://www.musisenstadstheater.nl/
 • receptie@musisenstadstheater.nl
 • De stichting heeft ten doel de organisatie, productie en uitvoering van culturele, kunstzinnige en educatieve projecten en het beheer en de exploitatie van Stadstheater Arnhem en Musis, zodanig dat er een divers en kwalitatief goed aanbod is van podiumkunsten, voor een breed publiek toegankelijk.

 • Zie geupload beleidsplan.

 • Stichting Musis & Stadstheater Arnhem wordt bestuurd door een directeur/bestuurder. De stichting heeft een Raad van Toezicht met als taak om toezicht te houden op het beleid van de directie. De raad van toezicht volgt de Governance Code Cultuur.

  De raad van toezicht wordt gevormd door:
  Margreet van Gastel, voorzitter; Marja Spaans-den Heijer, portefeuille gebouwen en financiën; Bram Mulder ten Kate, secretaris en portefeuille juridisch en p& Daniële Streep, portefeuille bedrijfsvoering en cultureel ondernemerschap

 • Ontvangen alleen vacatiegeld.
 • De vergoeding is als volgt georganiseerd: per vergadering maximaal € 256,- voor leden, en € 333,- voor de voorzitter. Er wordt gestuurd op maximaal 8 bijeenkomsten per jaar. Er worden geen additionele reiskosten in rekening gebracht.

 • De bezoldiging van de directie is vastgesteld met inachtneming van vigerende Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector.

 • CAO Nederlandse Podia