• Stichting Steunfonds Motel Mozaïque
 • 859261918
 • Publicatie cijfers 2018 - Stichting Steunfonds Motel Mozaique
  Publicatie cijfers 2018 - Stichting Steunfonds Motel Mozaique
 • Postbus 32, 3000 AA Rotterdam

 • 010-4137918
 • http://www.motelmozaique.nl
 • info@motelmozaique.nl
 • Het financieel ondersteunen van Stichting Motel Mozaique.

 • Fondsen werven voor Stichting Motel Mozaïque, zowel van particulieren, bedrijven als overheids-, private en vermogensfondsen.
  Geen overheadkosten, want die worden betaald door Stichting Motel Mozaïque.
  Stichting houdt slechts vermogen aan voor zover nodig voor de continuïteit van de activiteiten.

 • Dick Molenaar - voorzitter
  Henri van Faassen - secretaris/penningmeester
  Vincent Taapken - lid
  Vincent Luijendijk - lid
  Samira Ben Messaoud - lid
  Ellen Lesuis - lid

 • Ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld.
 • Geen beloning, want die wordt betaald door de Stichting Motel Mozaïque.

 • een andere of geen cao. Zie uitleg hieronder.
 • Geen beloning voor personeel, want zij worden betaald door de Stichting Motel Mozaïque.