• Stichting Steunfonds Motel Mozaïque

 • 859261918

 • Publicatie cijfers 2018 - Stichting Steunfonds Motel Mozaique

  Publicatie cijfers 2018 - Stichting Steunfonds Motel Mozaique
 • Postbus 32, 3000 AA Rotterdam

 • 010-4137918

 • http://www.motelmozaique.nl
 • info@motelmozaique.nl

 • Het financieel ondersteunen van Stichting Motel Mozaique.

 • Fondsen werven voor Stichting Motel Mozaïque, zowel van particulieren, bedrijven als overheids-, private en vermogensfondsen. Geen overheadkosten, want die worden betaald door Stichting Motel Mozaïque. Stichting houdt slechts vermogen aan voor zover nodig voor de continuïteit van de activiteiten.

 • Dick Molenaar - voorzitter Henri van Faassen - secretaris/penningmeester Vincent Taapken - lid Vincent Luijendijk - lid Samira Ben Messaoud - lid Ellen Lesuis - lid

 • ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld.

 • Geen beloning, want die wordt betaald door de Stichting Motel Mozaïque.

 • een andere of geen cao. Zie uitleg hieronder.

 • Geen beloning voor personeel, want zij worden betaald door de Stichting Motel Mozaïque.