Metropool

metropool picto
 • Stichting Metropool Hengelo

 • 008323069

 • Metropool Jaarrekening 2014
  Metropool Jaarrekening 2014Metropool Jaarrekening 2015
  Metropool Jaarrekening 2015Metropool Jaarrekening 2016
  Metropool Jaarrekening 2016
 • Metropool Jaarverslag 2014
  Metropool Jaarverslag 2014Metropool Jaarverslag 2015
  Metropool Jaarverslag 2015
 • Metropool Industrieplein 10 7553 LL Hengelo

 • 074-2438000

 • http://www.metropool.nl
 • info@metropool.nl

 • Popmuziek is de continue weerklank van een wereld in verandering. Een kunstvorm die voor iedereen bereikbaar moet zijn. Metropool wil een landelijk aansprekend podium zijn voor het mooiste en het beste dat de popmuziek te bieden heeft. Metropool wil verbinden. Door mensen samen te brengen in hun passie voor muziek. Door meer te zijn dan een poppodium alleen. Door het bieden van een gastvrije omgeving en optimale beleving voor bezoekers en artiesten

 • Ons beleidsplan op hoofdlijnen: 1. Subsidie-afhankelijkheid verminderen door het bereik van de kernactiviteiten te vergroten (meer activiteiten, meer publiek, meer opbrengsten). De programmerings-mogelijkheden moeten daarvoor geoptimaliseerd worden. Dat kan door uitbreiding van de zaalcapaciteit, maar ook door het programmeren op externe lokaties, in Hengelo en de regio. 2. Om meer ondernemersrisico te kunnen nemen is een sterke eigen vermogenspositie nodig. Om historische redenen is dit bij Metropool thans niet het geval. Het is daarom essentieel het eigen vermogen te versterken. 3. Voorts is het van belang dat de beperkingen die nu nog van toepassing zijn op Metropool worden weggenomen. Het gaat daarbij vooral om de soort activiteiten die mogen plaatsvinden (bijvoorbeeld zaalverhuur aan particulieren naast die aan bedrijven) in combinatie met de horeca-vergunning en de openingstijden (zoals vrije openstelling bij dance-activiteiten). 4. Samenwerkingen en verbindingen met het culturele en maatschappelijke veld, lokaal, regionaal en landelijk, dienen uitgebreid en bestaande relaties verstevigd te worden. 5. De bestaande projecten op cultuureducatie-en talentontwikkelings gebied zullen verder worden ontwikkeld, waarbij meer samenwerking met de culturele, maatschappelijke en zakelijke partners wordt gezocht.

 • Het bestuur van Metropool conformeert zich aan de Governance Code Cultuur: “Goed bestuur en toezicht in de cultuursector”. Stichting Metropool Hengelo hanteert hierin het Bestuur-Model. Bert Otten - voorzitter Ingo Verhaak - penningmeester Rogier Bennink - secretaris Marleen Meenks-Kelder- algemeen bestuurslid

 • ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld.

 • Conform CAO Welzijn

 • een andere of geen cao. Zie uitleg hieronder.

 • CAO Welzijn

Over

Deze site is gemaakt in opdracht van de Federatie van Werkgeversverenigingen in de Cultuur (FC). De FC is het overkoepelende platform waarin alle grote Nederlandse brancheorganisaties uit de culturele sector zijn verenigd.

Contact

Federatie Cultuur
Postbus 2579
1000 CN AMSTERDAM
anbi@federatiecultuur.nl
Federatie Cultuur