logo
 • Gebr. de Nobel
 • 8538.05.301
 • Balans en staat van baten en lasten 2017 voor ANBI rapportage
  Balans en staat van baten en lasten 2017 voor ANBI rapportage
 • 2017 B-PLAN GEBR DE NOBEL eindversie 01 juli 2017 zonder begroting
  2017 B-PLAN GEBR DE NOBEL eindversie 01 juli 2017 zonder begroting
 • Lange Scheistraat 11
  2312CR Leiden

 • 071-3031666
 • http://www.gebrdenobel.nl
 • administratie@gebrdenobel.nl
 • Doelstelling stichting Gebr. de Nobel
  De Stichting heef ten doel opbouwen, inrichten en exploiteren van een poporganisatie, die in samenwerking met partners in en buiten Leiden en in en buiten de muziekwereld initiatieven aan elkaar
  verbindt en een podium biedt voor een breed scala van muziekstromingen en beginnende muzikanten.
  De Stichting beoogt haar doel te bereiken door onder meer;
  a) het exploiteren van gebouwen en lokalen;
  b) het opzetten en coördineren en bevorderen van activiteiten op het gebied van muziek, en daaraan verwante culturele disciplines;
  c) het leggen en in stand houden van kontakten met andere organisaties of instellingen op dit werkterrein werkzaam;
  d) het verlenen van horecadiensten;
  e) alle overige wettige middelen.
  Het vermogen van de Stichting dient ter verwezenlijking van het doel van de Stichting.
  Het vermogen van de Stichting zal worden gevormd door;
  a) de inkomsten uit publieksactiviteiten, waaronder de verkoop van toegangsbewijzen, alsmede uit horeca;
  b) subsidies van overheid en particuliere instellingen;
  c) inkomsten uit werkzaamheden ten behoeve van derden;
  d) schenkingen, erfstellingen en legaten;
  e) inkomsten uit intellectuele eigendomsrechten en andere rechten;
  f) alle andere verkrijgingen en baten uit wettige activiteiten.
  Erfstellingen mogen door de Stichting slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving. De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst. De Stichting onderschrijft de Code Cultural Governance.

 • Hoofdlijnen actueel beleidsplan
  • Leiden profileert zich als stad van Kunst en Kennis.
  Gebr. de Nobel spant zich in om een bijdrage te leveren aan het profiel van de stad Leiden.
  • Het programma is breed en divers voor een gevarieerd en uiteenlopend publiek voor popmuziek dicht bij huis.
  • Wij programmeren niet alleen in de eigen zalen maar ook daarbuiten.
  • Wij ondersteunen (lokaal) talent.
  • In 2021 trekken we structureel 90.000 bezoekers per jaar.

 • Bestuur en raad van toezicht samenstelling
  Gebr. de Nobel is een stichting met een raad van toezicht model.
  Directeur / bestuurder:
  • Ruud Visser
  Raad van toezicht:
  • Jan Laurier (voorzitter)
  • Patrick Combrink
  • Daniel van Egmond
  • Rob van Marwijk
  • Arjan Zuiderduin

 • Hebben een ander beloningsbeleid. Zie uitleg hieronder.
 • De directeur/bestuurder is bezoldigd.

  De leden van de raad van toezicht ontvangen geen bezoldiging.

 • De directeur/bestuurder ontvangt een beloning conform de CAO voor popzalen en festivals.

 • CAO Nederlandse Podia en -Festivals
 • Het personeel van Gebr. de Nobel is ingeschaald en bezoldigd volgens de CAO voor popzalen en festivals.