KF-Logo-RGB-v1
 • Stichting Jongeren Cultuur Centrum Vlaardingen
 • 819469610B01
 • JAARREKENING KF 2016
  JAARREKENING KF 2016
 • KF JAARVERSLAG 2016
  KF JAARVERSLAG 2016
 • Koningin Wilhelminahaven ZZ 2a
  3134 KG Vlaardingen

 • 0104455580
 • http://www.kroepoekfabriek.nl
 • info@kroepoekfabriek.nl
 • Statutair is vastgesteld dat de stichting ten doel heeft het exploiteren van een jongerenvoorziening gericht op receptieve en actieve uitingen van jongerencultuur. Daarmee levert De Kroepoekfabriek een bijdrage aan de kwaliteit van de samenleving, aan de versterking van de sociale structuur en het betrekken van jongeren in het Nederlandse culturele leven.

 • De Kroepoekfabriek is hét regionale poppodium voor liefhebbers van live muziek. Een toegankelijke en creatieve plek, met een goed, gewenst en breed programma, vol aandacht voor talentontwikkeling vóór en achter de schermen, dat met veel enthousiasme, ondernemerschap en professionaliteit de regio in wordt geblazen!

  De Kroepoekfabriek is resultaatgericht. Dat uit zich in een ondernemend team, dat weet waar De Kroepoekfabriek voor staat en voor gaat.
  De Kroepoekfabriek is toegankelijk. Een benaderbaar en bereikbaar team, dat werkt in een informele en open werksfeer, draagt hier aan bij.
  De Kroepoekfabriek werkt voor 85% vraaggericht, het programma is gewenst. De overige 15% is aanbodgericht programma. 85% van het programma wordt aangeboden in samenspraak met de doelgroep en ingespeeld op de actuele behoeftes op het gebied van live en popmuziek.

  Integratie van waarden
  Economische, educatieve, sociale en culturele netwerken en waarden worden in De Kroepoekfabriek op een natuurlijke en synergetische manier aan elkaar geknoopt. De Kroepoekfabriek heeft een sterke culturele, educatieve, maatschappelijke en economische waarde, die samen en in balans het bestaansrecht van De Kroepoekfabriek vertegenwoordigen en bijdragen aan het succes van de organisatie.

  De vier kernactiviteiten waarmee de missie wordt uitgevoerd, zijn

  • Podium voor popmuziek, van professional tot nieuw talent,
  • Aanbieder van cultuureducatie, zoals workshops en trainingen,
  • Producent van aanvullende evenementen,
  • Talentcoach van jongeren op het podium en achter de schermen.

  De Kroepoekfabriek biedt een kwalitatief, actueel, breed en gewenst programma, binnen het budgettair haalbare, met substantieel en constant publiek.

  Als kritische succesfactoren kent De Kroepoekfabriek draagvlak, geld, professionaliteit en enthousiasme.

  Alle activiteiten in De Kroepoekfabriek kennen als rode draad talentontwikkeling. De organisatie van programma wordt zoveel mogelijk ontwikkeld samen met de doelgroep (coproductie) en zo veel als mogelijk in samenwerking met andere aanbieders in de stad. (draagvlak, afstemming)

  Met cultureel ondernemerschap richten we ons erop zoveel mogelijk kunstzinnig, cultureel, zakelijk én maatschappelijk rendement te halen uit de culturele voorziening De Kroepoekfabriek. We opereren vanuit onze eigen culturele ambities, maar houden tegelijkertijd rekening met de verkoopbaarheid, toegankelijkheid en publieksvoorkeuren.

 • Martin Thurmer - Voorzitter
  Rick Smid - Secrataris
  Sytske Schoenmakers - Penningmeester
  Marcel Splinter - Algemeen bestuurslid
  Ada Muis - Algemeen bestuurslid

 • Ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld.
 • Conform CAO Nederlandse Poppodia en -Festivals

 • CAO Nederlandse Podia en -Festivals