• Stichting Cultureel Centrum De Effenaar
 • 002654106
 • Jaarrekening 2021 De Effenaar-55543b4a
  Jaarrekening 2021 De Effenaar-55543b4a
 • Dommelstraat 2
  5611 CK Eindhoven

 • 040-2448861
 • http://www.effenaar.nl
 • info@effenaar.nl
 • De Effenaar wil een inspirerende en vooraanstaande rol spelen in het Nederlandse clubcircuit met een gebalanceerd aanbod van hoogstaande en vernieuwde culturele activiteiten voor een breed publiek in samen-
  werking met experts en trendsetters uit de regio.
  De Effenaar voert een actueel, divers en kwalitatief
  hoogstaand programma aanbod. Dit aanbod bestrijkt de
  popcultuur in de breedste zin van het woord.

 • zie jaarverslag blz 11

 • Directie: J.Feijen

  Raad van Toezicht;
  G.Peeters (voorzitter(
  S.Jellinghaus
  J.Derks
  J.van Belkom

 • Ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld.
 • de directeur ontvangt een salaris volgens de salarisregeling van De Effenaar.

 • een andere of geen cao. Zie uitleg hieronder.
 • De Effenaar volgt de CAO van poppodia en festivals