afbeelding
 • Stichting Bevrijdingspop
 • 801556648
 • Beknopte Jaarrekening 2017-2018 Bevrijdingspop Haarlem
  Beknopte Jaarrekening 2017-2018 Bevrijdingspop Haarlem
 • Beleids-projectplan_2018
  Beleids-projectplan_2018
 • Postbus 3324
  2001 DH Haarlem

 • 0654970377
 • http://www.bevrijdingspop.nl
 • info@bevrijdingspop.nl
 • Het jaarlijks vieren van de Bevrijdingsdag door het organiseren van een multicultureel (muziek)festival, waarbij beoogd wordt om bij het publiek verdraagzaamheid en wederzijds respect in een moderne multiculturele samenleving te creëren. De Stichting heeft geen winstoogmerk.

 • zie geüploade document

 • S.E.M. Raedts
  M.E.S. Rietveldt
  J.C.G. Beers
  K. Hoek
  R. de Rijk
  A. de Hart
  Y.B. Bijman

 • Ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld.
 • Er is geen directie. Bevrijdingspop draait geheel door de inzet van vrijwilligers.

 • CAO Nederlandse Podia en -Festivals
 • Er is geen CAO van toepassing, want de Stichting heeft geen personeel, enkel vrijwilligers.