logo
 • Stichting Bevrijdingsfestival Limburg
 • 812321248
 • 42920 - W&V en balans 2021 tbv ANBI-publicatie
  42920 - W&V en balans 2021 tbv ANBI-publicatie
 • beknopt visiedocument BFL ter publicatie PDF
  beknopt visiedocument BFL ter publicatie PDF
 • Stichting Bevrijdingsfestival Limburg
  Postbus 281
  6040 AG Roermond

 • nvt
 • http://bevrijdingsfestivallimburg.nl/
 • contact@bevrijdingsfestivallimburg.nl
 • De Stichting heeft ten doel: het jaarlijks vieren van de Bevrijdingsdag door het organiseren van een festival in Limburg gericht op jongeren, waarbij wordt beoogd om bij het publiek verdraagzaamheid en wederzijds respect in onze samenleving te creëren.

 • Het BFL kent een aantal uitgangspunten/kernwaarden, waar de visie op gemodelleerd is.
  Deze zijn:
  • Het festival koppelt muziek en andere cultuuruitingen nadrukkelijk aan het communiceren van een inhoudelijke boodschap, gerelateerd aan vrijheid, democratie en Wereldburgerschap;
  • Het BFL is (politiek) neutraal en ongebonden, maar conformeert zich ( op hoofdlijnen) aan beleid en uitgangspunten van het NatCom;
  • Festival richt zich hoofdzakelijk op jongeren (15-25) maar is tevens aantrekkelijk voor oudere doelgroepen;
  • Toegang is en blijft gratis;
  • Festival wordt jaarlijks georganiseerd in Roermond;
  • Organisatie en coördinatie ligt in handen van vrijwilligersorganisatie/-bestuur. Ontbrekende deskundigheid/menskracht wordt ingekocht;
  • Er wordt expliciet samenwerking gezocht met lokale en regionale maatschappelijke organisaties tbv organisatie en/of communiceren van de boodschap
  • (Eventueel) gerealiseerde winst wordt volledig besteed/gereserveerd tbv continuering en kwaliteitsverbetering van het festival;

 • Rob Vossen – Interim Voorzitter en Horeca
  Marieke Peters – Secretaris en Veiligheid
  René Bosman – Penningmeester
  Sharik Derksen – Programmamaker
  Larissa Pörteners – PR & Communicatie en Vergunningen
  Bart Thissen – Locatie, Infrastructuur en Podia

 • Hebben een ander beloningsbeleid. Zie uitleg hieronder.
 • Beloning wordt toepasbaar geacht met een maximaal conform vrijwilligers vergoeding.

 • n.v.t

 • een andere of geen cao. Zie uitleg hieronder.
 • Geen personeel in dienst, waardoor niet van toepassing.