logo
 • Stichting Bevrijdingsfestival Limburg

 • 812321248

 • 825327 - 42920 1.2 2017-09-28 W&V rekening 2016 Bevrijdingsfestival Limburg getekend

  825327 - 42920 1.2 2017-09-28 W&V rekening 2016 Bevrijdingsfestival Limburg getekend
 • beknopt visiedocument BFL ter publicatie PDF

  beknopt visiedocument BFL ter publicatie PDF
 • Stichting Bevrijdingsfestival Limburg Postbus 281 6040 AG Roermond

 • nvt

 • http://bevrijdingsfestivallimburg.nl/
 • contact@bevrijdingsfestivallimburg.nl

 • De Stichting heeft ten doel: het jaarlijks vieren van de Bevrijdingsdag door het organiseren van een festival in Limburg gericht op jongeren, waarbij wordt beoogd om bij het publiek verdraagzaamheid en wederzijds respect in onze samenleving te creëren.

 • Het BFL kent een aantal uitgangspunten/kernwaarden, waar de visie op gemodelleerd is. Deze zijn: • Het festival koppelt muziek en andere cultuuruitingen nadrukkelijk aan het communiceren van een inhoudelijke boodschap, gerelateerd aan vrijheid, democratie en Wereldburgerschap; • Het BFL is (politiek) neutraal en ongebonden, maar conformeert zich ( op hoofdlijnen) aan beleid en uitgangspunten van het NatCom; • Festival richt zich hoofdzakelijk op jongeren (15-25) maar is tevens aantrekkelijk voor oudere doelgroepen; • Toegang is en blijft gratis; • Festival wordt jaarlijks (in elk geval tot 2015) georganiseerd in de binnenstad (markt) van Roermond; • Organisatie en coördinatie ligt in handen van vrijwilligersorganisatie/-bestuur. Ontbrekende deskundigheid/menskracht wordt ingekocht; • Er wordt expliciet samenwerking gezocht met lokale en regionale maatschappelijke organisaties tbv organisatie en/of communiceren van de boodschap • (Eventueel) gerealiseerde winst wordt volledig besteed/gereserveerd tbv continuering en kwaliteitsverbetering van het festival;

 • Ronald Kohnen: Voorzitter Yvonne Patje: (Interim) Secretaris Rene Bosman: Penningmeester Bestuursleden: Rob Vossen Loes Peters Bart Thissen Sharik Derksen

 • hebben een ander beloningsbeleid. Zie uitleg hieronder.

 • Beloning wordt toepasbaar geacht met een maximaal conform vrijwilligers vergoeding.

 • n.v.t

 • een andere of geen cao. Zie uitleg hieronder.

 • Geen personeel in dienst, waardoor niet van toepassing.