013_Logo_ZWART
 • Stichting Popcluster
 • 805826270
 • Stichting Popcluster (013) Standaardformulier publicatieplicht ANBI Algemeen 2022
  Stichting Popcluster (013) Standaardformulier publicatieplicht ANBI Algemeen 2022
 • Veemarktstraat
  5038 CV TILBURG

 • 0134609500
 • http://013.nl
 • info@013.nl
 • De stichting heeft ten doel:
  a. het realiseren en instandhouden van een gedifferentieerde en laagdrempelige infrastructuur voor popmuziek en popcultuur;
  b. het integreren van popmuziek en popcultuur in het culturele leven en uitgaansleven in de stad Tilburg
  c. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn

 • 013 heeft de ambitie om een zinderende en internationaal toonaangevende hotspot voor popmuziekliefhebbers, professionele artiesten en beginnende muzikanten te zijn.
  Het creëren en verhogen van de publieksbeleving staat daarbij centraal, evenals het binden van publiek en muzikanten. Hierdoor ontstaan unieke ervaringen, een sterke
  loyaliteit en wederzijdse betrokkenheid.

  013 is dé ontmoetingsplek voor artiesten en publiek binnen een zeer breed pallet van popmuziekstijlen. Jonge bands en grote gevestigde namen, eigenzinnige toonaangevende internationaal bekende festivals en alles wat daar tussen zit, wordt met succes door 013 geëxploiteerd. Naast de hardere (rock) muziekstijlen, waarin 013 van oudsher bijzonder sterk is, vormen urban/hiphop, elektronisch/dance, pop en alternatieve mainstream belangrijke pijlers van de programmering.

  013 investeert intensief in alle pijlers van de programmering met als doel om hét podium van (Zuid-) Nederland voor deze muziekstromingen en hun publiek te zijn en blijven. Binnen elke pijler wil 013 de volledige breedte van de betreffende doelgroep (bezoekers en artiesten) bedienen en uitbouwen door grote artiesten van nationale en internationale faam te programmeren, gecombineerd met net doorgebroken acts en jong, vaak lokaal geworteld en gedragen, talent. 013 wil enerzijds een voedingsbodem en partner voor initiatieven in de stad Tilburg zijn. Anderzijds wil 013 de pijlers vormgeven en versterken door artiesten binnen de genoemde genres gemakkelijker in huis te halen. Vertrouwen en continuïteit bieden aan partners en publiek zijn twee van de belangrijkste voorwaarden om de pijlers zeer stevig te maken en houden. Uiteindelijk zal dit resulteren in een betere spreiding van financieel risico voor 013.

 • Het bestuur van de stichting bestaat uit een door de Raad van Toezicht vast te stellen aantal van ten minste 1 bestuurder, zijnde Frens Frijns, die alleen/zelfstandig bevoegd is.
  De Stichting kent een Raad van Toezicht, die bestaat de volgende natuurlijke personen:
  H. Baert, Tilburg
  S. Hulten van, Drunen
  J. Bengevoord, Winterswijk
  E. Dovern, Berkel Enschot
  G. van den Nieuwenhoff,Tilburg

 • Ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld.
 • Betreffende de beloning van de directeur-bestuurder worden de richtlijnen inzake beloning van directeuren uit de CAO Nederlandse Poppodia en -Festivals gevolgd

 • CAO Nederlandse Podia en -Festivals