• Stichting Zinaplatform

 • 850060722

 • Jaarrekening 2013 Zina Publicatie ANBI

  Jaarrekening 2013 Zina Publicatie ANBI
 • DefBestuursverslag Zinaplatform 2013

  DefBestuursverslag Zinaplatform 2013
 • 0205535126

 • http://www.zinaplatform.nl
 • info@zinaplatform.nl

 • De stichting heeft ten doel: 1 een Kunst en Cultuur Platform te zijn voor Zachtmoedige Confrontatie van het Dagelijkse soms Rauwe maar Wonderschone leven;het bevorderen en faciliteren van kunstzinnige uitingen in de multiculturele samenleving; het bevorderen en faciliteren van innovatieve interculturaliteit binnen de kunst en cultuursector; het stimuleren van het respect voor de eigen en de andere culturen;het bevorderen en faciliteren van emancipatoire processen in de multiculturele samenleving door het aanbod van oorspronkelijke vormen; het bevorderen van afname van angst. De stichting beoogt geen winst.

 • Het genereren van een breder aanbod van kunst- en cultuuractiviteiten. Samenwerking met (inter)nationale culturele en maatschappelijke organisaties, personen of festivals, die zich bezig houden met het bevorderen van emancipatoire, cohesie bevorderende kunst- en cultuuruitingen. De stichting wil vanuit een sterke maatschappelijke betrokkenheid, en diepe, humane, oprechte belangstelling zoeken naar integratie vanuit beide kanten en deze bevindingen vertalen naar aparte,niet bestaande aanvullingen op het kunst en cultuuraanbod in Nederland.

 • Het onbezoldigde bestuur van stichting Zinaplatform bestond in 2013 uit de leden: Kees Weeda, voorzitter, datum van aantreden 15-6-2012 Marian van Amesfoort, penningmeester, datum van aantreden 15-6-2012 Joke Kop, secretaris, datum van aantreden 20-12-2010, 2e termijn Sylwia Kleynen, lid, datum van aantreden 25-6-2012 De bestuursleden zijn benoemd voor een periode van drie jaar; zij treden af via een door het bestuur gemaakt rooster. Zij kunnen onmiddellijk, doch ten hoogste eenmaal herbenoemd worden.

 • ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld.

 • Zinaplatform heeft geen directie

 • CAO theater