Logo CMYK lc 2-001
 • Stichting Nationaal Monument Watersnood 1953
 • 806631053L01
 • Jaarrekening 2017
  Jaarrekening 2017
 • Meerjarenbeleidsplan 2015-2018_juni2015
  Meerjarenbeleidsplan 2015-2018_juni2015
 • Weg van de Buitenlandse pers 5
  4305 RJ
  Ouwerkerk

 • 0111644382
 • http://www.watersnoodmuseum.nl
 • info@watersnoodmuseum.nl
 • De stichting heeft ten doel om, middels het instandhouden van het Caissoncomplex te Ouwerkerk
  als Nationaal Monument, de herinnering aan de Watersnoodramp van 1953 levendig te houden en de strijd van Nederland tegen het water te belichten.

 • Instandhouden, conserveren, uitbouwen en verdiepen Watersnoodramp 1953.
  (Inter)nationaal expertisecentrum voor overstromingen (water veiligheid).
  Innovaties m.b.t. water in de Zuidwestelijke Delta en wereldwijd.
  Ontsluiting museum; virtueel en digitaal.
  Museale en toeristisch recreatieve attractie van formaat/van bovenregionale betekenis.
  Het meerjarenbeleidsplan is in de afronding, derhalve hebben we reeds de presentatie van de hoofdlijnen meegestuurd.

 • Voorzitter mevr. K Peijs
  Penningmeester dhr. J.Roes
  bestuurslid mevr. E. Kuit
  Bestuurslid dhr. R. van der Kluit
  Bestuurslid dhr. J.C. van de Sande
  Bestuurslid dhr. H. v.d. Loo
  Bestuurslid mevr. H. van Bockxmeer

 • Ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld.
 • Er zijn twee directieleden; 1 directeur, in loondienst, voor 40 uur per week; 1 operationeel manager, in loondienst voor 32 uur.

 • een andere of geen cao. Zie uitleg hieronder.
 • Het personeel is in dienst van de stichting en wordt door de stichting uitbetaald.
  De vrijwilligers ontvangen geen beloning.