logo VNPF site rgb vrijstaand
 • Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals
 • 803326920
 • Gewaarmerkte jaarrekening VNPF 2019
  Gewaarmerkte jaarrekening VNPF 2019Gewaarmerkt jaarverslag 2020 VNPF
  Gewaarmerkt jaarverslag 2020 VNPFGewaarmerkt jaarverslag 2021 VNPF
  Gewaarmerkt jaarverslag 2021 VNPF
 • BELEIDSPLAN 2016 2019 VNPF
  BELEIDSPLAN 2016 2019 VNPFACTIVITEITEN VNPF
  ACTIVITEITEN VNPFSAMENSTELLING BESTUUR EN DIRECTIE
  SAMENSTELLING BESTUUR EN DIRECTIE
 • Bataviastraat 24 unit 1.13
  1095 ET Amsterdam

 • 020-4215005
 • http://www.vnpf.nl
 • info@vnpf.nl
 • De Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals behartigt de collectieve belangen van de poppodia en –festivals van Nederland. Daarnaast streeft zij naar bevordering van popmuziek als podiumkunst, professionalisering van de popsector en de ontwikkeling en verbreding van de programmering van poppodia en -festivals. De VNPF bestaat sinds 1993 (toen nog VNP) en heeft in 2022 121 leden.

  Hoofddoelstelling
  De VNPF optimaliseert randvoorwaarden voor aangesloten leden, dit betekent dat:

  1. consistent invloed wordt uitgeoefend op relevante beleidsmakers en bestuursorganen;
  2. gestreefd wordt naar een landelijk, goed geoutilleerd circuit van podia en festivals, waar (alternatieve) makers zich aan publiek kunnen binden en omgekeerd;
  3. bij leden een sterke artistieke ontwikkeling plaats kan vinden, waarbij het programma uitdrukkelijk als alternatief op de gangbare cultuur wordt gepresenteerd;
  4. bij leden een sterke professionele organisatieontwikkeling plaats kan vinden;
  5. inzet wordt gepleegd op ontmoeten en netwerkvorming; kennis en informatie wordt gedeeld en uitgewisseld; samenwerking wordt gestimuleerd;
  6. bij aangesloten leden alternatieve programma’s en projecten kunnen worden gepresenteerd en geproduceerd, waarin zoveel mogelijk verschillende mensen zich herkennen.

 • Uitgangspunten

  1 De VNPF beïnvloedt en positioneert
  De popsector kent een zeer veelkleurige schakering aan popkunstenaars. Deze kunstenaars komen het beste tot hun recht op een goed geoutilleerd circuit. Het Nederlandse circuit, gevormd door VNPF-leden, is uniek en draagt bij aan de ontwikkeling van popkunstenaars in verschillende fasen van hun ontwikkeling. De VNPF richt zich daarom op podia en festivals die actief en alternatief programmeren. Het belang hiervan wordt steeds onder de aandacht gebracht van relevante beleidsmakers. Overheden worden beïnvloed om zodoende het live circuit te koesteren en te verbeteren.
  De VNPF positioneert popcultuur in al zijn verschijningsvormen als een podium- en performance kunst. Dat zegt niets over de manier waarop deze kunst wordt gefinancierd.

  2. De VNPF schept ruimte en koestert talent en artisticiteit

  De VNPF wil aangesloten leden ruimte geven voor artistieke verdieping en talentontwikkeling. Dit zijn in het Nederlandse cultuurbeleid belangrijke uitgangspunten.
  Het VNPF-circuit zet een alternatief, kwalitatief goed en veelzijdig programma-aanbod neer en draagt bij aan een zo groot mogelijk maatschappelijk bereik. Het maximaal tot wasdom laten komen van talent, waarin niet alleen het bestaande wordt gekoesterd maar ook het nieuwe wordt omarmd is van groot belang.

  3. De VNPF professionaliseert
  De VNPF ondersteunt aangesloten leden bij het professionaliseren.
  De samenleving verandert in een rap tempo. Alleen met goed opgeleide, breed inzetbare en zichzelf ontplooiende werkgevers en werknemers, kan de sector de dingen die ze doet steeds beter doen. Om zodoende voorbereid te zijn op en ook de kansen te grijpen in deze steeds complexer wordende samenleving.

  4. De VNPF investeert in en deelt kennis
  De VNPF agendeert relevante onderwerpen, bespreekt en deelt deze met leden en externen waardoor de deskundigheid in de sector, maar ook de kennis over onze sector buiten ‘het pop-veld’ toeneemt.
  De VNPF investeert in verbreding van kennis over domeinen waarin de rol van aangesloten leden groeit.

  5. De VNPF brengt samen en verbindt
  De popsector is een bruisende sector, waar mensen, werkzaam in die sector, zich verbonden voelen met elkaar. De VNPF brengt aangesloten leden en andere belanghebbenden en betrokkenen samen en verbindt deze. De VNPF draagt bij aan netwerkvorming.

  6. De VNPF organiseert
  De VNPF wil een toegankelijke, wendbare en samenwerkende organisatie zijn, die streeft naar een duurzaam beleid in dienst van haar leden, gebaseerd op goede governance, betrouwbaar financieel beheer en deskundigheid.

 • zie document over bestuur en directie-samenstelling.

 • Ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld.
 • Het bestuur is onbezoldigd. Er wordt ook geen vacatiegeld uitgekeerd. Men krijgt, indien nodig, een Onkostenvergoeding op basis van declaraties.

 • Met de directeur van het VNPF-bureau is een aparte arbeidsovereenkomst.

 • CAO Nederlandse Podia en -Festivals
 • Het personeel van het VNPF-bureau wordt beloond conform de cao-NPF: http://caopoppodia.nl/