logo Vernede
 • Stichting Zuster Vernède
 • 8201.15848
 • 2019 St. Zuster Vernede jaarrekening
  2019 St. Zuster Vernede jaarrekening
 • Beleidsplan_2015-2018
  Beleidsplan_2015-2018
 • Slotstraat 12
  4101 BH Culemborg

 • 06 20965592
 • http://www.zustervernede.nl
 • info@zustervernede.nl
 • Volgens de Statuten:
  1: Doel van de stichting is het financieel of anderszins ondersteunen van historisch onderzoek en documentatie op het gebied van verpleging en verzorging en voorts het verrichten van al hetgeen daarmede in de meest ruime zin verband houdt of daarvoor bevorderlijk kan zijn.
  2: De Stichting is niet gericht op het maken van winst.
  3: Het vermogen van de Stichting dient ter verwezenlijking van het doel van de Stichting.

 • De Stichting streeft ernaar om vanaf 2018 het (wetenschappelijk) onderzoek naar de geschiedenis van de verpleging en verzorging op de kaart te zetten en te stimuleren. Verder wordt de geschiedenis van de verpleging in het onderwijs aan verpleegkundigen en verzorgenden gestimuleerd.

 • De bestuurssamenstelling is als volgt:
  De heer dr. R. (Rob) van der Sande, Lector Duurzame Zorg, HAN. Voorzitter
  De heer R. (Rob) van Pagée, directeur Foundation Op Kleine Schaal, Zwolle. Secretaris/penningmeester
  Mevr. Prof. dr. M. (Manon) Parry hoogleraar Medische Geschiedenis, VU en UVA te Amsterdam

 • Ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld.
 • Drs. Nannie Wiegman is directeur en contactpersoon. Zij is niet in dienst van de stichting en ontvangt uitsluitend een vergoeding voor gemaakte onkosten ten behoeve van de stichting.

 • een andere of geen cao. Zie uitleg hieronder.