logo Vernede
 • Stichting Zuster Vernède
 • 8201.15848
 • 2019 St. Zuster Vernede jaarrekening
  2019 St. Zuster Vernede jaarrekening
 • Jaarverslag_2020-11e6814a
  Jaarverslag_2020-11e6814aMeerjarenplan_2019-2024-1e26bdd0
  Meerjarenplan_2019-2024-1e26bdd0
 • Slotstraat 12
  4101 BH Culemborg

 • 06 20965592
 • http://www.zustervernede.nl
 • info@zustervernede.nl
 • Volgens de Statuten:
  1: Doel van de Stichting Zuster Vernède is het bevorderen van historisch onderzoek op het gebied van verpleging en verzorging in Nederland en het verstrekken van subsidies hieromtrent.
  2: De Stichting is niet gericht op het maken van winst.
  3: Het vermogen van de Stichting dient ter verwezenlijking van het doel van de Stichting.

 • De Stichting streeft ernaar om vanaf 2019 het (wetenschappelijk) onderzoek naar de geschiedenis van de verpleging en verzorging te stimuleren. Vanaf 2021 kunnen subsidies aangevraagd worden voor grotere onderzoeksprojecten, voor congressen en publicaties. Ook wordt elke 2 jaar de Vernède Scriptieprijs uitgereikt aan de beste scriptie.

 • De bestuurssamenstelling is als volgt:
  1: De heer dr. R. (Rob) van der Sande, Lector Duurzame Zorg, HAN. Voorzitter
  2: e heer R. (Rob) van Pagée, directeur Foundation Op Kleine Schaal, Zwolle. Secretaris/penningmeester
  3: Er is een vacature

 • Ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld.
 • de Stichting heeft geen personeel in dienst. De dagelijkse gang van zaken, het onderhouden van de website en de communicatie is uitbesteed aan een directeur, drs. Nannie Wiegman.

 • een andere of geen cao. Zie uitleg hieronder.