• Stichting Schouwburg Amstelveen

 • 8075.78.678

 • Verkorte Balans en V&W 2017
  Verkorte Balans en V&W 2017
 • Beleidsplan 2014-2017 Schouwburg Amstelveen
  Beleidsplan 2014-2017 Schouwburg AmstelveenReglement-raad-van-toezicht-Stichting-Schouwburg-Amstelveen- nov17
  Reglement-raad-van-toezicht-Stichting-Schouwburg-Amstelveen- nov17Jaarverslag Schouwburg Amstelveen 2017
  Jaarverslag Schouwburg Amstelveen 2017
 • Postbus 634 1180 AP Amstelveen

 • 020 547 51 61

 • http://www.schouwburgamstelveen.nl
 • info@schouwburgamstelveen.nl

 • De Stichting heeft tot doel het leveren van een bijdrage aan het culturele leven van Amstelveen en de regio in het bijzonder door het beheren, exploiteren en instandhouden van de Schouwburg Amstelveen, en voorts al hetgeen met een ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

 • beleidsplan 14-17

 • Directeur/bestuurder: Mevr. D.M.G. Deutz Leden van de raad van toezicht: Dhr. S.T. van Vliet, voorzitter Mevr. M.J. Grotenhuis Dhr. S.M.L. Janssen Dhr. E.M.J.M. van Nispen Dhr. R.J.T. Schurink Dhr. G.J. Sieger

 • ontvangen alleen vacatiegeld.

 • De leden van de Raad van toezicht ontvangen vacatiegeld ter hoogte van € 135 per vergadering. De voorzitter krijgt vacatiegeld ter hoogte van € 175,50 per vergadering.

 • De directeur volgt de CAR-UWO.

 • CAO Nederlandse Podia