• Stichting On File de Associatie van Vluchtelingjournalisten in Nederland
 • 808837217
 • ON FILE 2017
  ON FILE 2017
 • Activiteitenverslag 2017 On File DEF
  Activiteitenverslag 2017 On File DEFOnFile aanvraag 2017_def
  OnFile aanvraag 2017_def
 • Gaasterlandstraat 5
  1079 GH Amsterdam

 • +31651069815
 • https://onfile.eu
 • info@onfile.eu
 • - de verdediging van de rechten van vluchtelingjournalisten in Nederland;
  - het bevorderen van de toegang tot de Nederlandse arbeidsmarkt voor vluchtelingjournalisten;
  - het benadrukken van de specifieke positie van journalisten onder vluchtelingen;
  en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woorden.

 • Zie bijgevoegde documenten

 • M. Verrips
  B. Luirink
  S. Kreso
  T. Verhoeven
  M. Hadzi Ibrahimovic

 • Ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld.
 • Het bestuur is volledig onbezoldigd. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

 • De stichting heeft géén directeur, maar een coördinator. Deze is op freelance-basis werkzaam.

 • een andere of geen cao. Zie uitleg hieronder.
 • De stichting heeft géén personeel.