LUX
 • Stichting LUX
 • 003404420
 • ANBI_Jaarrekening2014
  ANBI_Jaarrekening2014ANBI_Jaarrekening2015
  ANBI_Jaarrekening2015ANBI_Jaarrekening2016
  ANBI_Jaarrekening2016ANBI_Jaarrekening2017
  ANBI_Jaarrekening2017ANBI_Jaarrekening2018
  ANBI_Jaarrekening2018
 • ANBI_Activiteitenverslag2014
  ANBI_Activiteitenverslag2014ANBI_Activiteitenverslag2015
  ANBI_Activiteitenverslag2015ANBI_Activiteitenverslag2016
  ANBI_Activiteitenverslag2016ANBI_Activiteitenverslag2017
  ANBI_Activiteitenverslag2017ANBI_Activiteitenverslag2018
  ANBI_Activiteitenverslag2018
 • Postbus 1155
  6501 BD Nijmegen

 • 0243822414
 • http://www.lux-nijmegen.nl
 • info@lux-nijmegen.nl
 • De stichting heeft ten doel:
  a. Het voeren van beheer over een cultureel centrum, bestaande uit cinema, theater, debat, horeca en andere culturele voorzieningen;
  b. Het deelnemen in en het voeren van bestuur en management over alsmede het verlenen van diensten en faciliteiten aan rechtspersonen die verbonden zijn met de stichting.

 • De missie van LUX luidt: "mensen inspireren anders te kijken". "Vanuit deze missie bieden we een kritisch platform en een aantrekkelijke plek waar mensen door spraakmakende programma's op het gebied van film, media, debat en podiumkunsten hun denken en voelen in beweging kunnen zetten. Daarbij zoeken we nadrukkelijk de samenwerking met makers, culturele en maatschappelijke partners, en ons publiek".

 • LUX heeft een directeur-bestuurder die verantwoording aflegt aan de Raad van Toezicht.
  Directeur-bestuurder: mevrouw E.F. Houthoff
  Raad van Toezicht Stichting LUX:
  Voorzitter: mevrouw I.G.J. Vodegel-van den Broek
  Secretaris: de heer T. Lenting
  Lid:de heer E.L.J. van der Plas
  Lid: de heer van der Meer
  Lid: mevrouw S. Zeilich-Jensen
  Lid: mevrouw H. Honee
  Lid: mevrouw S. Wertheim

 • Ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld.
 • Raad van Toezicht ontvangt geen vergoeding.
  Directeur-bestuurder ontvangt een salaris.

 • Directeur-bestuurder van stichting LUX ontvangt een salaris.

 • een andere of geen cao. Zie uitleg hieronder.
 • De beloning van het personeel van Stichting LUX valt onder de CAO bioscopen. Deze CAO is vervallen per 1 juli 2016.