logo-CULTUURFONDS-2-Chasse¦ü-cmyk-300x216-5f0315e6
 • Stichting Chassé Cultuur Fonds
 • 817427454
 • financiële-verantwoording-2020-315e1aba
  financiële-verantwoording-2020-315e1aba
 • Claudius Prinsenlaan 8
  4811 DK Breda

 • 0765303100
 • https://www.chasse.nl/cultuurfonds
 • cultuurfonds@chasse.nl
 • De stichting heeft ten doel: het bevorderen van bijzondere voorstellingen en manifestaties op educatief, artistiek en amusementsgebied die niet uit de reguliere exploitatie van het Chassé Theater kunnen worden bekostigd, alsmede al hetgeen daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

 • Chassé Theater voelt een maatschappelijke plicht talenten op het gebied van podiumkunsten en artistieke film kansen geven zich te ontwikkelen. Tevens wil het de Bredase jeugd kennis laten maken met theater, met name jeugd die van huis uit niet snel met podiumkunsten in contact komt. Verder wil Chassé Theater de Bredase gemeenschap bijzondere voorstellingen bieden.

  Het Chassé Cultuurfonds tracht dit te bereiken door het werven van giften en goederen voor te leveren diensten; of middelen van fondsen, overheden, bedrijfsleven en particulieren.

 • De heer V.G.B.M. Weijers – voorzitter
  De heer P.J. Colijn – bestuurslid
  Mevrouw J. de Visser – bestuurslid

 • Ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld.
 • Er zijn geen medewerkers in dienst. Het bestuurslidmaatschap is onbezoldigd.

 • Er zijn geen medewerkers in dienst. Het bestuurslidmaatschap is onbezoldigd.

 • een andere of geen cao. Zie uitleg hieronder.
 • Er zijn geen medewerkers in dienst. Het bestuurslidmaatschap is onbezoldigd.