Logo
 • Stichting AM.OK
 • 858380572
 • 2021 Winst_Verliesrekening Stichting AM.OK-23349f30
  2021 Winst_Verliesrekening Stichting AM.OK-23349f30
 • Beleidsplan stichting AM.OK
  Beleidsplan stichting AM.OKUitgeoefende Activiteiten Stichting AM.OK 2021-71b87cff
  Uitgeoefende Activiteiten Stichting AM.OK 2021-71b87cffJaarverslag Stichting AM.OK 2020-750337ac
  Jaarverslag Stichting AM.OK 2020-750337ac
 • Dutrystraat 1D, 2024 DS Haarlem

 • 0617337691
 • http://am-ok.com/
 • tijnwybenga@gmail.com
 • De stichting heeft het doel:
  - het bevorderen van kunst, in het bijzonder muziekkunst, zoals in Nederland en daarbuiten;
  - het maken van kunst en voorstellingen in dat verband en daarmee kwalitatief bijdragen aan de voortdurende verbetering van het culturele klimaat.

 • De stichting verwezenlijkt haar doel door:
  - het maken, bevorderen en mogelijk maken alsmede het organiseren van producties en
  kunstvoorstellingen, daarbij ook het gebruik van andere media, zoals film en video
  inbegrepen;
  - het exploreren van nieuwe muziek, theater- en kunstvormen en die in een productie te
  realiseren;
  - het organiseren van manifestaties op nationaal en internationaal niveau om ervaringen,
  projecten en producten op cultureel gebied uit te wisselen;
  - het verzorgen van vormende en educatieve activiteiten;
  - het leggen van contacten met en tussen componisten, musici, theatermakers,
  theatergroepen en kunstenaars;
  - het faciliteren van de talentontwikkeling van jonge makers, componisten,
  dirigenten en artistiek leiders;
  - het organiseren van nationale en internationale tournees.

  Zie het document Beleidsplan Stichting AM.OK.

 • Voorzitter: dhr. H.G. van der Wilt
  Secretaris: dhr. A.M. Douw
  Penningmeester: dhr. M.G. Simons
  Lid: dhr. K. Halporn

 • Ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld.
 • Het personeel wordt uitbetaald volgens de CAO en de Fair Practice Code.

 • een andere of geen cao. Zie uitleg hieronder.
 • Het personeel wordt uitbetaald volgens de CAO en de Fair Practice Code.