Logo
 • Stichting AM.OK

 • 858380572

 • Financien AM.OK - Moving letters en Prikkel

  Financien AM.OK - Moving letters en Prikkel
 • Beleidsplan stichting AM.OK

  Beleidsplan stichting AM.OK
 • Roggeveenstraat 107, 1013PR Amsterdam

 • 0617337691

 • http://am-ok.com/
 • tijnwybenga@gmail.com

 • De stichting heeft het doel: - het bevorderen van kunst, in het bijzonder muziekkunst, zoals in Nederland en daarbuiten; - het maken van kunst en voorstellingen in dat verband en daarmee kwalitatief bijdragen aan de voortdurende verbetering van het culturele klimaat.

 • De stichting verwezenlijkt haar doel door: - het maken, bevorderen en mogelijk maken alsmede het organiseren van producties en kunstvoorstellingen, daarbij ook het gebruik van andere media, zoals film en video inbegrepen; - het exploreren van nieuwe muziek, theater- en kunstvormen en die in een productie te realiseren; - het organiseren van manifestaties op nationaal en internationaal niveau om ervaringen, projecten en producten op cultureel gebied uit te wisselen; - het verzorgen van vormende en educatieve activiteiten; - het leggen van contacten met en tussen componisten, musici, theatermakers, theatergroepen en kunstenaars; - het faciliteren van de talentontwikkeling van jonge makers, componisten, dirigenten en artistiek leiders; - het organiseren van nationale en internationale tournees. Zie het document Beleidsplan Stichting AM.OK.

 • Voorzitter: dhr. H.G. van der Wilt Secretaris: dhr. A.M. Douw Penningmeester: dhr. M.G. Simons Lid: dhr. K. Halporn

 • ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld.

 • Het personeel wordt uitbetaald volgens de CAO en de Fair Practice Code.

 • een andere of geen cao. Zie uitleg hieronder.

 • Het personeel wordt uitbetaald volgens de CAO en de Fair Practice Code.