• Steunstichting Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum

 • 813614958

 • jaarrekening steunstichting 2015

  jaarrekening steunstichting 2015ANBI jaarrekening steunstichting 2016

  ANBI jaarrekening steunstichting 2016jaarrekening steunstichting 2017 publicatie

  jaarrekening steunstichting 2017 publicatieJaarrekening Steunstichting 2018

  Jaarrekening Steunstichting 2018
 • Postbus 90515 2509 LM Den Haag

 • 0703339666

 • http://www.Literatuurmuseum.nl
 • info@literatuurmuseum.nl

 • De Stichting heeft ten doel de te Den Haag gevestigde Stichting Nederlands Letterkundig Museum in haar doelstelling te ondersteunen.

 • De Steunstichting ondersteunt het Literatuurmuseum door een deel van het vermogen van het Literatuurmuseum te beheren - en zo dikwijls als door het bestuur nodig mocht worden geoordeeld teneinde de doelstelling van genoemde stichting te kunnen ondersteunen – aan haar een door een bestuur vast te stellen bedrag uit te keren, en voorts al hetgeen tot het vorenstaande kan bijdragen.

 • Gemma Nefkens (voorzitter) Jan Boerstoel (penningmeester) Rudi Ekkart (secretaris)

 • ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld.

 • onbezoldigde bestuursleden.

 • n.v.t.

 • een andere of geen cao. Zie uitleg hieronder.

 • De Steunstichting van het Letterkundig Museum heeft geen personeel.