• Stichting Steunfonds Toneelschuur
 • 8522.61.445
 • Jaarrekening St Steunfonds 2017
  Jaarrekening St Steunfonds 2017
 • Lange Begijnestraat 9
  2011 HH Haarlem

 • 023-5173900
 • http://toneelschuur.nl
 • informatie@toneelschuur.nl
 • De Stichting heeft tot doel: het aantrekken, beheren en besteden van fondsen en andere financiële middelen bestemd om te worden aangewend voor de Stichting Toneelschuur en Stichting Toneelschuur Producties en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

 • Zie beleidsplan steunfonds

 • mw. Els van Betten - Voorzitter
  mw. Elly den Nijs - Secretaris mw. Lian The - Penningmeester
  mw. Michèle Baudet - Algemeen lid

 • Ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld.
 • de bestuursleden van Stichting Steunfonds Toneelschuur ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld.

 • n.v.t.

 • een andere of geen cao. Zie uitleg hieronder.
 • n.v.t. - het steunfonds heeft geen personeel in dienst.