• Stichting Steunfonds Culturele Activiteiten Den Bosch
 • 822577707
 • jaarverslag exploitatie 2020-17138355
  jaarverslag exploitatie 2020-17138355
 • Beleidsplan Steunfonds 2021-ea71ba77
  Beleidsplan Steunfonds 2021-ea71ba77Activiteiten fonds 2010-2020-6e03c8f4
  Activiteiten fonds 2010-2020-6e03c8f4
 • Boschdijkstraat 45
  5211 VD 's-Hertogenbosch

 • 073-6818150
 • http://www.sscab.nl
 • info@sscadb.nl
 • De Stichting steunfonds culturele activiteiten is een vermogensfonds. Het werft niet actief en heeft ten doel culturele activiteiten in 's-Hertogenbosch te bevorderen

 • De stichting steunfonds ondersteunt culturele activiteiten in 's-Hertogenbosch en doet dat door het ondersteunen van projecten en initiatieven op dit terrein.
  Zie het beleidsplan onder Overige documenten
  Updated 3 mei 2021

 • zie exploitatierekening
  Updated 3 mei 2021

 • Ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld.
 • er is een bestuur.
  Dat ontvangt geen vergoedingen, noch vacatiegeld, anders dan direct gemaakte kosten. (reiskosten)

 • er is geen directeur

 • een andere of geen cao. Zie uitleg hieronder.
 • er is geen personeel