• Stichting Steunfonds Culturele Activiteiten Den Bosch
 • 822577707
 • jaarverslag exploitatie 2020-17138355
  jaarverslag exploitatie 2020-17138355jaarverslag exploitatie 2021 1.1-33d1bc93
  jaarverslag exploitatie 2021 1.1-33d1bc93
 • Beleidsplan Steunfonds 2021-ea71ba77
  Beleidsplan Steunfonds 2021-ea71ba77Activiteiten fonds 2010-2020-6e03c8f4
  Activiteiten fonds 2010-2020-6e03c8f4ANBI formulier St. Steunfonds 2021 13032022-1e39357b
  ANBI formulier St. Steunfonds 2021 13032022-1e39357b
 • Boschdijkstraat 45
  5211 VD 's-Hertogenbosch

 • 073-6818150
 • https://sscadb.nl
 • info@sscadb.nl
 • Het steunfonds wil in algemene zin de behoeften onder mensen aan inspiratie, aan onderling contact, aan een brede blik op de wereld stimuleren. Kunst en cultuur zijn bij uitstek in staat deze maatschappelijke behoefte in te vullen. Meer specifiek wil het fonds projecten van culturele aard in 's-Hertogenbosch en omgeving bevorderen door een financiële bijdrage te leveren. Eventueel aangevuld met advies en netwerkkennis.

 • Open stellen voor aanvragen die een beroep willen doen op het Steunfonds. Beoordelen van deze aanvragen. Evalueren gehonoreerde aanvragen.

 • E. Haffmans (voorzitter)
  J. Tromp (secretaris)
  M. Verhoeven (penningmeester)

 • Ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld.
 • n.v.t. onbezoldigd.

 • er is geen directeur

 • een andere of geen cao. Zie uitleg hieronder.
 • er is geen personeel