NEMO Science Museum

NEMO_SM Stack Logo RGB-WEB
 • St. Nationaal Centrum voor Wetenschap & Technologiecommunicatie

 • NL.00.29.53.523

 • NEMO Financieel Jaarverslag 2016 DEF
 • Activiteitenplan 2016 DEF
  NEMO jaarverslag 2016 lowresDEF
 • Postbus 421 1000 AK Amsterdam

 • 020 5313233

 • http://www.e-NEMO.nl
 • info@e-NEMO.nl

 • De Stichting stelt zich ten doel het in zo breed mogelijke kring bij personen van alle leeftijden en in het bijzonder jongeren wekken en vergroten van hun belangstelling voor wetenschap, technologie en industrie, alsmede het creëren, stimuleren en onderhouden van activiteiten die wetenschap en techniek op een dusdanige manier verspreiden dat er een inspirerende werking van uitgaat.

 • Zie Activiteitenplan 2016

 • Raad van Toezicht: Ir. B.C. (Bernard) Fortuyn, voorzitter Mr. A.G. (Age) Fluitman Mevrouw mr. M. (Mieke) Zaanen Prof. dr. J. H. (Juliette) Walma v/d Molen Mevrouw A.Y. (Astrid) Elburg Directie: Michiel Buchel, Algemeen directeur Amito Haarhuis, Adjunct directeur

 • ontvangen alleen vacatiegeld.

 • Beloning van de Algemeen directeur wordt vastgesteld door de Raad van Toezicht; beloning van de overige medewerkers is conform het Arbeidsvoorwaardenreglement van de stichting NCWT

 • een andere of geen cao. Zie uitleg hieronder.

 • Beloning volgens het Arbeidsvoorwaardenreglement van de stichting NCWT

Over

Deze site is gemaakt in opdracht van de Federatie van Werkgeversverenigingen in de Cultuur (FC). De FC is het overkoepelende platform waarin alle grote Nederlandse brancheorganisaties uit de culturele sector zijn verenigd.

Contact

Federatie Cultuur
Postbus 2579
1000 CN AMSTERDAM
anbi@federatiecultuur.nl
Federatie Cultuur