NEMO_SM Stack Logo RGB-WEB
 • St. Nationaal Centrum voor Wetenschap & Technologiecommunicatie
 • NL.00.29.53.523
 • NEMO gecombineer Jaarverslag 2020 was getekend-d5c1e73d
  NEMO gecombineer Jaarverslag 2020 was getekend-d5c1e73d
 • NEMO_Jaarverslag 2020 DEF lr-8eefa4e9
  NEMO_Jaarverslag 2020 DEF lr-8eefa4e9Activiteitenplan 2020 DEF-a0a70d5a
  Activiteitenplan 2020 DEF-a0a70d5astandaardform-pubplicht-anbi-algemeen 2021l-f28459de
  standaardform-pubplicht-anbi-algemeen 2021l-f28459de
 • Postbus 421
  1000 AK Amsterdam

 • 020 5313233
 • https://www.nemosciencemuseum.nl/
 • info@e-NEMO.nl
 • De Stichting stelt zich ten doel het in zo breed mogelijke kring bij personen van alle leeftijden en in het bijzonder jongeren wekken en vergroten van hun belangstelling voor wetenschap, technologie en industrie, alsmede het creëren, stimuleren en onderhouden van activiteiten die wetenschap en techniek op een dusdanige manier verspreiden dat er een inspirerende werking van uitgaat.

 • Zie Activiteitenplan 2020

 • Raad van Toezicht:
  Ir. B.C. (Bernard) Fortuyn, voorzitter
  Mevrouw mr. M. (Mieke) Zaanen
  Prof. dr. J. H. (Juliette) Walma v/d Molen
  Mr. G. Schipper
  PhD. MSc. P. Riemens
  MSc. R.A. Drost

  Directie:
  Michiel Buchel, Algemeen directeur
  Marjolein van Breemen, Adjunct directeur
  Martijn van Heemskerk van Beest, Adjunct directeur

 • Ontvangen alleen vacatiegeld.
 • Beloning van de Algemeen directeur wordt vastgesteld door de Raad van Toezicht; beloning van de overige medewerkers is conform het Arbeidsvoorwaardenreglement van de stichting NCWT

 • een andere of geen cao. Zie uitleg hieronder.
 • Beloning volgens het Arbeidsvoorwaardenreglement van de stichting NCWT