NNO Instrumentenfonds 100x100
 • Stichting NNO Fonds
 • 800000948
 • Samenvatting jaarrekening 2018 Stichting NNO (Instrumenten)Fonds
  Samenvatting jaarrekening 2018 Stichting NNO (Instrumenten)FondsSamenvatting jaarrekening 2019 Stichting NNO (Instrumenten)Fonds
  Samenvatting jaarrekening 2019 Stichting NNO (Instrumenten)FondsSamenvatting jaarrekening 2020 Stichting NNO (Instrumenten)Fonds-8c0ed38b
  Samenvatting jaarrekening 2020 Stichting NNO (Instrumenten)Fonds-8c0ed38b
 • Bestuursverslag NNO (Instrumenten)Fonds 2018
  Bestuursverslag NNO (Instrumenten)Fonds 2018Bestuursverslag NNO (Instrumenten)Fonds 2019
  Bestuursverslag NNO (Instrumenten)Fonds 2019Bestuursverslag NNO (Instrumenten)Fonds 2020-13570096
  Bestuursverslag NNO (Instrumenten)Fonds 2020-13570096
 • Postbus 818
  9700 AV Groningen

 • 050-3695809
 • http://www.nno.nu
 • info@nno.nu
 • Uit statuten NNO Fonds:
  De stichting heeft ten doel het ondersteunen, zowel financieel als facilitair van het NNO, alsmede het verrichten van al hetgeen tot één en ander behoort of daaraan in de ruimste zin bevorderlijk kan zijn.
  Uit beleidsplan NNO Fonds:
  De hoofddoelstelling van het Fonds blijft het aanschaffen van instrumenten ten behoeve van
  de musici van het orkest. Wanneer er bijzondere activiteiten zijn, kan er ook op andere wijze
  ondersteuning aan het NNO worden gegeven, zoals verwoord in de doelstelling van het NNO
  Fonds.
  Naast relatiebeheer zal het Fonds zich hoofdzakelijk richten op particulieren. Ook
  “crowdfunding” behoort tot de mogelijkheden. Voor 2016 en toekomende jaren gaat het NNO Fonds fasegewijs het eigen vermogen investeren ten behoeve van diverse doeleinden en (strijk)instrumenten. Deze (strijk)instrumenten worden in bruikleen gegeven aan de musici van het NNO.

 • Het NNO (Instrumenten)Fonds ondersteunt de orkestleden van het Noord Nederlands Orkest met de aanschaf van instrumenten die in bruikleen aan hen worden gegeven.
  Het NNO (Instrumenten)Fonds verstrekt leningen aan orkestleden van het Noord Nederlands Orkest ten behoeve van de aanschaf van instrumenten.
  Het NNO (Instrumenten)Fonds stelt financiële middelen ten behoeve van educatie (instrumententuin), concerten in zorginstellingen en talentontwikkeling ter beschikking.

 • Leendert J. Klaassen, voorzitter
  Marieke Zwaving, secretaris
  Ingeborg Walinga, lid

  Didi S. Westerhof, adviseur

 • Ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld.
 • De Stichting NNO Fonds wordt bestuurd door bovengenoemd bestuur zonder beloning.

 • een andere of geen cao. Zie uitleg hieronder.
 • De Stichting NNO Fonds heeft geen personeel in dienst. Uitvoerende taken worden door de Stichting Noord Nederlands Orkest gedaan.