Logo - Vierkant
 • Stichting Museumnacht Amsterdam
 • 811943793
 • Financiele-Verantwoording-2018-Museumnacht-Amsterdam
  Financiele-Verantwoording-2018-Museumnacht-Amsterdam
 • Museumnacht_Jaarverslag_2018_v14_Spreads_LSP
  Museumnacht_Jaarverslag_2018_v14_Spreads_LSP
 • Piet Heinkade 5
  1019 BR Amsterdam

 • 020-5270785
 • https://museumnacht.amsterdam
 • info@n8.nl
 • Stichting N8 heeft als missie om constant een nieuwe, diverse generatie jonge Amsterdammers te activeren om een museum te bezoeken. Een van de voornaamste middelen die N8 inzet om dit doel te realiseren is de organisatie van de jaarlijkse Museumnacht Amsterdam, een evenement vol museaal experiment.

 • Het beleidsplan van Stichting Museumnacht Amsterdam (hierna N8) voor de periode 2018-2021 geeft op hoofdlijnen de richting aan die de organisatie volgt en biedt een leidraad voor het beleid en activiteiten. In het plan is onderscheid aangebracht tussen de kernopdracht en strategische doelstellingen en aan beiden worden concrete doelen gekoppeld.

  De kernopdracht betreft de taken waartoe de N8 is opgericht. De strategische doelstellingen geven aan wat N8 de komende periode wil bereiken. Alle (toekomstige) activiteiten zijn geformuleerd op basis van de missie en visie van de stichting en worden hieraan getoetst. N8 speelt met haar activiteiten in op de hedendaagse maatschappelijke context en ontwikkelingen in het Amsterdamse museale en culturele veld.

  De belangrijkste doelen van Stichting Museumnacht Amsterdam in de periode 2018-2021 zijn:

  1. Jaarlijkse organisatie van de Museumnacht Amsterdam voor zoveel mogelijk jonge bezoekers uit de diverse doelgroepen binnen (groot) Amsterdam, met een voor deze doelgroep herkenbare programmering en daaruit volgend
  een hoge publiekswaardering.

  2. Experimenteren met nieuwe, relevante vormen van museale jongerenmarketing.

  3. (Nieuwe) Kennis en vaardigheden delen met de musea.

 • Sandra den Hamer (voorzitter)
  Lennart Booij (secretaris)
  Marco Huijbregts (penningmeester)
  Matthijs Bakker
  Inger Schaap
  John Sijmonsbergen
  Dionne Abdoelhafiezkhan

 • Ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld.
 • Er is geen directie. Het projectbureau wordt aangestuurd door het bestuur.

 • een andere of geen cao. Zie uitleg hieronder.
 • Stichting N8 volgt de richtlijnen van de CAO van de Verzelfstandigde Rijksmusea.