• Stichting Museum Smedekinck

 • 816853125

 • Copy of 2.Balans 31-12-2017
  Copy of 2.Balans 31-12-2017Toelichting bij staat van baten en lasten 2017
  Toelichting bij staat van baten en lasten 2017Copy of 3.staat baten en lasten 31-12-2017
  Copy of 3.staat baten en lasten 31-12-2017
 • Jaarverslag Smedekinck 2017
  Jaarverslag Smedekinck 2017Strategisch beleid Stichting Museum Smedekinck 2016-2019
  Strategisch beleid Stichting Museum Smedekinck 2016-2019
 • Pluimersdijk 5 7021 HW Zelhem

 • 0314-620664

 • http://www.museumsmedekinck.nl
 • info@museumsmedekinck.nl

 • Zie pagina 1 van het strategisch beleidsplan

 • Zie pagina 2 en verder van het strategisch beleidsplan

 • voorzitter: E.T. van den Born secretaris: mevrouw D.A.Salemink-Westerveld penningmeester: de heer B. de Vries lid: de heer G.A. Klein Lebbink lid: mevrouw A.B.W. Hagens-Tijken lid: de heer G.J. Olthof

 • ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld.

 • Het bestuur en de medewerkers van de stichting zijn allen vrijwilliger

 • Geen beloningsbeleid. Alle medewerkers van het museum en de stichting zijn vrijwilliger

 • een andere of geen cao. Zie uitleg hieronder.

 • Allen zijn vrijwilliger