Museum Smedekinck

 • Stichting Museum Smedekinck

 • 816853125

 • Copy of 2.Balans 31-12-2017
  Copy of 2.Balans 31-12-2017Toelichting bij staat van baten en lasten 2017
  Toelichting bij staat van baten en lasten 2017Copy of 3.staat baten en lasten 31-12-2017
  Copy of 3.staat baten en lasten 31-12-2017
 • Strategisch beleid Stichting Museum Smedekinck 2
  Strategisch beleid Stichting Museum Smedekinck 2Jaarverslag Smedekinck 2017
  Jaarverslag Smedekinck 2017
 • Pluimersdijk 5 7021 HW Zelhem

 • 0314-620664

 • http://www.museumsmedekinck.nl
 • info@museumsmedekinck.nl

 • Zie pagina 1 van het strategisch beleidsplan

 • Zie pagina 2 en verder van het strategisch beleidsplan

 • voorzitter: E.T. van den Born secretaris: mevrouw D.A.Salemink-Westerveld penningmeester: de heer B. de Vries lid: de heer G.A. Klein Lebbink lid: mevrouw A.B.W. Hagens-Tijken lid: mevrouw G.H.H. Hoitink-Meurs lid: de heer G.H. Wasseveld

 • ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld.

 • Het bestuur en de medewerkers van de stichting zijn allen vrijwilliger

 • Geen beloningsbeleid. Alle medewerkers van het museum en de stichting zijn vrijwilliger

 • een andere of geen cao. Zie uitleg hieronder.

 • Allen zijn vrijwilliger

Over

Deze site is gemaakt in opdracht van de Federatie van Werkgeversverenigingen in de Cultuur (FC). De FC is het overkoepelende platform waarin alle grote Nederlandse brancheorganisaties uit de culturele sector zijn verenigd.

Contact

Federatie Cultuur
Postbus 2579
1000 CN AMSTERDAM
anbi@federatiecultuur.nl
Federatie Cultuur