• Stichting Museum Smedekinck
 • 816853125
 • Staat van baten en lasten 31 dec.2019
  Staat van baten en lasten 31 dec.2019Toelichten Staat van baten en lasten 2019
  Toelichten Staat van baten en lasten 2019Balans 31 dec.2019
  Balans 31 dec.2019
 • 20191106 beleidsplan 2020-2024
  20191106 beleidsplan 2020-2024Jaarverslag museum Smedekinck 2019
  Jaarverslag museum Smedekinck 2019
 • Pluimersdijk 5
  7021 HW Zelhem

 • 0314-620664
 • http://www.museumsmedekinck.nl
 • info@museumsmedekinck.nl
 • Zie pagina 1 van het strategisch beleidsplan

 • Zie pagina 2 en verder van het strategisch beleidsplan

 • voorzitter:
  E.T. van den Born
  penningmeester:
  de heer B. de Vries
  secretaris:
  de heer G.A. Klein Lebbink
  lid:
  mevrouw A.B.W. Hagens-Tijken
  lid:
  mevrouw G.W. Toonk
  lid:
  de heer E. van Drumpt

 • Ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld.
 • Het bestuur en de medewerkers van de stichting zijn allen vrijwilliger

 • Geen beloningsbeleid. Alle medewerkers van het museum en de stichting zijn vrijwilliger

 • een andere of geen cao. Zie uitleg hieronder.
 • Allen zijn vrijwilliger