Komedie Producties

kom prod logo 2013-12
 • Stichting Komedie Producties

 • 008609329

 • kom prod jaarrek 2013
  kom prod jaarrek 2013kom prod jaarrek 2014
  kom prod jaarrek 2014Stg Komedie Producties - jaarrek 2015 def
  Stg Komedie Producties - jaarrek 2015 defStg Komedie Producties - jaarrek 2016 def
  Stg Komedie Producties - jaarrek 2016 def
 • kom prod beleidsplan 2013-2016 versie 2013-11
  kom prod beleidsplan 2013-2016 versie 2013-11
 • p/a Amstel 56-58 1017 AC Amsterdam

 • 020-6265917

 • https://anbi.federatiecultuur.nl

 • directie@dekleinekomedie.nl

 • "Het bevorderen en ondersteunen van de activiteiten van het in Amsterdam gevestigde theater De Kleine Komedie; het voorbereiden en (doen) uitbrengen van theaterproducties in voornoemd theater; het ter beschikking stellen van (technische) voorzieningen en financiële middelen aan voornoemd theater; de stichting beoogt niet het maken van winst."

 • Zie beleidsplan 2013-2016.

 • Zie beleidsplan 2013-2016.

 • ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld.

 • n.v.t.

 • een andere of geen cao. Zie uitleg hieronder.

 • n.v.t.

Over

Deze site is gemaakt in opdracht van de Federatie van Werkgeversverenigingen in de Cultuur (FC). De FC is het overkoepelende platform waarin alle grote Nederlandse brancheorganisaties uit de culturele sector zijn verenigd.

Contact

Federatie Cultuur
Postbus 2579
1000 CN AMSTERDAM
anbi@federatiecultuur.nl
Federatie Cultuur