• Stichting Goemanszorg Beheer
 • 8022.36.546.B.01
 • 150225 jaarverslag 2013 2012 anbi
  150225 jaarverslag 2013 2012 anbi
 • 150223 Beleidsplan 2013 ev anbi
  150223 Beleidsplan 2013 ev anbi
 • Secretariaat: 0111-415 773; Museum Goemanszorg: 0111-402 303
 • http://goemanszorg.nl
 • wkort@zeelandnet.nl
 • Ds Stichting Goemanszorg Beheer heeft hoofdzakelijk ten doel de instandhouding van de voormalige boerderij Goemanszorg te Dreischor en andere monumenten in de zin van de Monumentenwet 1988 en al hetgeen daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

 • Beleidsplan/uitvoering:
  2013: realisatie dakrenovatie boerderij en woonhuis: gerealiseerd
  2014: realisatie verbetering interne infrastructuur museum en horecagedeelte: gerealiseerd
  2015: realisatie verbetering buitenopslag t.b.v. museumstukken, fase I: in voorbereiding
  2016: realisatie verbetering buitenopslag t.b.v. mueseumstukken fase II
  Het bestuur vergadert tenminste 3 x per jaar.

 • De heer Frank van Asten, voorzitter/penningmeester,namens: onafhankelijk; De heer Willem Kort, secretaris, namens: Vereniging Stadt en Lande; Mevrouw Ria Geluk, bestuurslid, namens Museum Goemanzorg.

 • Ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld.
 • n.v.t.

 • een andere of geen cao. Zie uitleg hieronder.
 • De stichting heeft geen personeel in dienst